Γεωργία

Ολοκληρώθηκαν από το Εθνικό πλαίσιο οι έλεγχοι για την πρόωρη συνταξιοδότηση Αγροτών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) ανακοινώνει…

Εγγραφείτε στο Newsletter μας