Οικολογία

Τι πρέπει να μας ανησυχεί περισσότερο; Οι επιπτώσεις στη φύση  κάθε αιολικού ξεχωριστά ή όλων μαζί, τωρινών και μελλοντικών; 

Για    πρώτη  φορά  στην    Ελλάδα  εκτιμήθηκαν  σωρευτικά  οι  επιπτώσεις   των   ΑΣΠΗΕ   της   Θράκης   σε   είδη   και  οικοτόπους    μέσω    προγράμματος    που    υλοποίησε    η    Εταιρεία    Προστασίας        Βιοποικιλότητας    της    Θράκης  (ΕΠΒΘ).    Ένα σημαντικό εφόδιο προστίθεται στη φαρέτρα όσων εμπλέκονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση  και την εκτίμηση των επιπτώσεων των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Η  ΕΠΒΘ ολοκλήρωσε και παρουσίασε τη μελέτη σωρευτικών επιπτώσεων των ΑΣΠΗΕ στη Θράκη,  καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό γνώσης. Στην πράξη οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα εξετάζονται κυρίως  αποσπασματικά και ανά περίπτωση για κάθε ΑΣΠΗΕ, και με τον τρόπο αυτό οι επιπτώσεις τους  υποεκτιμώνται σημαντικά. Αποτέλεσμα της ανά περίπτωση εξέτασης των επιπτώσεων των ΑΣΠΗΕ, οι  οποίοι αξιολογήθηκαν ως χαμηλής ή μέτριας επίπτωσης και έλαβαν άδεια τα τελευταία 20 χρόνια, ήταν να  εγκατασταθούν 276 ανεμογεννήτριες στον Έβρο και τη Ροδόπη των οποίων οι επιπτώσεις στα είδη  (πουλιά και νυχτερίδες) και τους οικοτόπους είναι ήδη πολύ σοβαρές, απειλώντας ακόμη και πληθυσμούς  σπάνιων πουλιών με εξαφάνιση.  Στις 5 και 6 Ιουλίου 2023 η ΕΠΒΘ παρουσίασε σε δύο διαδικτυακές ημερίδες (στα ελληνικά και στα …

Εγγραφείτε στο Newsletter μας