90 εκ. ευρώ για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης το 2012 στην Ελλάδα

Την κατανομή των κονδυλίων προς την Ελλάδα, βάσει των τεσσάρων Ταμείων του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση μεταναστευτικών ροών», για το έτος 2012, σημειώνοντας, ταυτόχρονα, πως η Επιτροπή αναμένει διασαφηνίσεις από την χώρα μας για την αξιοποίηση πόρων προηγούμενων ετών για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, αποκάλυψε η Επίτροπος για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων κα. Σ. Μάλμστρομ, έπειτα από κοινοβουλευτικό έλεγχο που άσκησε ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα κονδύλια για το 2012 κατανέμονται ως εξής:
Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων :
44 745 804 ευρώ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής:
37 357 613 ευρώ
Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες:
4 015 377 ευρώ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών:
4 115 432 ευρώ

Στην ερώτησή του, εξάλλου, ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. υπογράμμισε ότι η ίδρυση κέντρων πρώτης υποδοχής στην Ελλάδα, όπως προβλέπεται από το νόμο 3907/2011, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και, απευθυνόμενος προς την Επιτροπή θέλησε να πληροφορηθεί το ύψος των κοινοτικών κονδυλίων που θα διατεθούν με σκοπό την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών. Η Σουηδή Επίτροπος σημείωσε πως στο σχέδιο του ετήσιου προγράμματος του 2012 για το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων (ΤΕΕ), η Ελλάδα προτείνει σχέδιο δράσης που θα στηρίξει 1) την ανακαίνιση του κέντρου κράτησης στη Χίο, 2) την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων στη Σάμο και τη μετατροπή τους σε κέντρο πρώτης υποδοχής και 3) την ίδρυση κέντρου πρώτης υποδοχής στην Αθήνα. Επιπλέον, η Επιτροπή έλαβε πρόσθετη αίτηση χρηματοδότησης για ένα κέντρο κράτησης στην Αμυγδαλέζα (περιοχή Αττικής) στο πλαίσιο του αναθεωρημένου ετήσιου προγράμματος του 2010 για το ΤΕΕ. Δεδομένου ότι οι αιτήσεις υποβλήθηκαν πρόσφατα (Μάρτιο και Απρίλιο του 2012), η Επιτροπή εξακολουθεί να εξετάζει το εύρος των προτάσεων και αναμένει επιπλέον διασαφηνίσεις από την Ελλάδα. Μόνον όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα μπορέσει η Επιτροπή να αξιολογήσει την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και να λάβει τελική απόφαση σχετικά με τη χρηματοδότησή τους.

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: «Η νέα κυβέρνηση έχει διαθέσιμα εργαλεία τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την μετανάστευση. Μιας στρατηγικής που βραχυπρόθεσμα θα απαλύνει το βάρος των συνεπειών της παράνομης μετανάστευσης και μεσοπρόθεσμα θα εγγυάται πως η χώρα διαθέτει σαφείς και ξεκάθαρους κανόνες διαχείρισης των παράνομων μεταναστευτικών ροών, ικανούς να αντιμετωπίσουν στο ακέραιο το μεγάλο αυτό πρόβλημα».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας