3 και 4 Οκτωβρίου εκτέλεση βολών στην περιοχή “Μαχαίρα” -Απαγόρευση κυκλοφορίας

1. Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη και την Τετάρτη 03 και 04 Οκτ 16 και από ώρες 08:00 έως 23:00, θα εκτελεστεί βολή όπλων ευθυτενούς τροχιάς, στο πεδίο βολής «ΜΑΧΑΙΡΑ».

2. Επικίνδυνη περιοχή περιλαμβάνεται μεταξύ των χωριών:

ΣΥΜΒΟΛΑ – ΔΥΜΗ – ΑΓΙΑΣΜΑ – ΘΑΜΝΑ – ΡΙΖΩΜΑ – ΑΣΩΜΑΤΟΙ – ΧΑΜΗΛΟ – ΟΡΦΑΝΟ – ΜΙΣΧΟΣ – ΠΕΤΡΩΤΟ – ΚΕΡΑΣΙΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΡΟ-ΝΤΗΣ – ΕΡΕΙΠΙΑ ΦΩΛΙΑΣ.

3. Στις περιοχές αυτές ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κίνηση ανθρώπων, οχημάτων και ζώων, κατά τις παραπάνω ώρες για την αποφυγή ατυχημάτων.

4. Μετά το πέρας των βολών, οποιοδήποτε βλήμα βρεθεί από πολίτη, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το αγγίξει γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και παρακαλείται να ειδοποιήσει την πλησιέστερη Στρατιωτική, Αστυνομική ή Πολιτική Αρχή.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας