26 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα κατά των ναρκωτικών

Οι άνθρωποι σήμερα, ειδικά οι νέοι, δυσκολεύονται να ζήσουν σε μία μεταβαλλόμενη κοινωνία. Στην αναζήτηση της ταυτότητάς τους, η έλλειψη αξιών και σταθερών σημείων αναφοράς τούς επηρεάζει καθοριστικά. Το μέλλον φαντάζει αβέβαιο και πολύπλοκο και ως εκ τούτου συχνά δυσκολεύονται να θέσουν στόχους, να ονειρευτούν. Πολλές αξίες, που έδιναν νόημα στη ζωή, πλέον αμ φισβητούνται, δημιουργώντας ένα αίσθημα ανασφάλειας. Ο κλονισμός αυ τών των αξιών θέτει σε κίνδυνο την ισορροπία της κοινωνίας μας και κατ’ επέκταση την ισορροπία των μελών της. Οι άνθρωποι είναι πιο ελεύθεροι στη σημερινή κοινωνία, αλλά και περισσότερο εγκαταλελειμμέ νοι στον εαυτό τους. Βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με το κενό ή με ελλεί ψεις, τις οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις προσπαθούν να αντέξουν ή πιστεύουν πως θα καλύψουν με κάποια εξαρτητική συ μπεριφορά.
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η ικανότητα που έχει ο νέος να αντισταθεί στις πιέσεις και να επεξεργαστεί το σύνολο των δυσκολιών που καλείται να αντιμετωπίσει, εντάσεις, συγκρούσεις, ματαιώσεις, ανασφάλεια, δίχως να «καταρρεύσει» ή να «αποδιοργανωθεί».
Όταν ο άνθρωπος βιώνει κάποιες από τις παραπάνω καταστάσεις, νιώθει την ανάγκη να επέμβει και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιχειρεί να τροποποιήσει, με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, την ψυχική του διάθεση, τις σχέσεις του με το περιβάλλον και τους άλλους και – κυρίως – να απαλλαγεί από τη δυσφορία που του προκαλεί η πραγματικότητά του.
Για να υπάρξει, ωστόσο, εξάρτηση θα πρέπει ένα άτομο, που διακατέχεται από έντονη ψυχική δυσφορία, να συναντηθεί με την ουσία ως εξής: η χρήση της να βιώνεται ως η μοναδική διαθέσιμη λύση για την αντιμετώπιση της δυσφορίας αυτής και στον ορίζοντα του ατόμου να μην υπάρχει εναλλακτική επιλογή.
Oι παραπάνω λόγοι καθιστούν το ρόλο της πρόληψης πολύ σημαντικό, καθώς η πρόληψη στον τομέα των εξαρτήσεων αποτελεί εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πιο υπεύθυνης στάσης σε σχέση με τις επιλογές που κάνει το άτομο στη ζωή του.
Τα προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης του Κέντρου Πρόληψης Ροδόπης ΟΡΦΕΑΣ αφορούν τους νέους της τοπικής κοινότητας και όσους σχετίζονται άμεσα με τη διαπαιδαγώγησή τους (γονείς, εκπαιδευτικοί) και στοχεύουν, μέσα από τη βιωματική μάθηση, στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης και υπευθυνότητας, της επικοινωνίας και γενικά της ενίσχυσης της προσωπικότητας των νέων, ώστε να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές στη ζωή τους.
Είναι, όμως, απαραίτητο να γίνει συνείδηση στην τοπική κοινωνία ότι Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ μας και ότι μόνο με τη συμβολή του καθένα μας το έργο της μπορεί να αποφέρει καρπούς .

Εγγραφείτε στο Newsletter μας