2 νέα και καινοτόμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π. Θ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης , στα πλαίσια της αναβάθμισης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει και της ακαδημαϊκής αριστείας που επιδιώκει, προγραμματίζει από την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-22, να προσφέρει 2 νέα μεταπτυχιακά προγράμματα (ΠΜΣ) με αντικείμενα:

  • Χρηματοοικονομική – Λογιστική
  • Χρηματοοικονομική Τεχνολογία

Πρόκειται για 2 μεταπτυχιακά με φιλόδοξο πρόγραμμα σπουδών που βρίσκεται στην αιχμή του γνωστικού τους αντικειμένου και με μια επίλεκτη διδακτική ομάδα τόσο από το Πανεπιστήμιο μας όσο και από αλλά Πανεπιστήμια της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

  • Το ΠΜΣ Χρηματοοικονομική – Λογιστική με 2 κατευθύνσεις Χρηματοοικονομική και Λογιστική προσφέρει επικαιροποιημένη γνώση τόσο σε αντικείμενα Εταιρικής Χρηματοοικονομικής και λειτουργίας αγορών Κεφαλαίων και  Χρήματος όσο και εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις της Λογιστικής επιστήμης με έμφαση στα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αλλά και στα Διεθνή  Πρότυπα Λογιστικής Αναφοράς.
  • Το ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Τεχνολογία αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα στον πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο κλάδο της Χρηματοοικονομικής που επικεντρώνεται στη σύζευξη τεχνολογίας και Χρηματοοικονομικής ανάλυσης και εργαλείων. Ανάλυση και διαχείριση μεγάλων όγκων δεδομένων, νοήμονα συστήματα πληρωμών και χρηματοδότησης, τεχνολογίες blockchain και κρυπτονομίσματα, πλατφόρμες αγορών και crowdfunding είναι μερικά μόνο από τα γνωστικά αντικείμενα που αναλύονται στο μεταπτυχιακό αλλά και βρίσκονται στην αιχμή της επιστήμης.

 

Ωστόσο, πέρα από το θεωρητικό τους περιεχόμενο, πιστεύουμε ότι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου απαιτεί τη σύνδεση με την αγορά και τους φορείς της. Τα 2 μεταπτυχιακά προγράμματα υλοποιούνται με την υποστήριξη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του Όμιλου Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παράλληλα με τα μαθήματα, ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί μια πλειάδα σεμιναρίων από υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς που θα μεταφέρουν εφαρμοσμένη γνώση και εμπειρία.

Τέλος, αναπόσπαστο μέρος των νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων αποτελεί η Εβδομάδα Καριέρας με εκπροσώπους από περισσότερες από 25 επιχειρήσεις από τις σημαντικότερες της χώρας και αποσκοπεί στο να φέρει σε άμεση επαφή τους αποφοίτους μας με τον κόσμο της αγοράς. Θα συμμετέχουν εταιρείες από τον Τραπεζικό  κλάδο, τον Χρηματιστηριακό και τον Ασφαλιστικό, τον κλάδο των Ελεγκτικών Εταιριών και των Ορκωτών Λογιστών, τον κλάδο των Συμβούλων Επιχειρήσεων αλλά και από την βιομηχανία, τον τουρισμό και τις μεταφορές.

Οι εγγραφές στα νέα προγράμματα ξεκινούν στις 5 Μαΐου.

Περισσότερες πληροφορίες στους ειδικούς ιστοτόπους:

https://finanaccount.econ.duth.gr/ και

Αρχική

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας