1ο Συνέδριο Διασυνοριακής Συνεργασίας για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης του έργου MARE NOSTRUM

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το πρώτο συνέδριο του έργου MARE NOSTRUM με θέμα τη «Διασυνοριακή Συνεργασία για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης» την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 στο Ξενοδοχείο Astir Palace στην Αλεξανδρούπολη.Καταγραφή

Το Συνέδριο διοργάνωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ως εταίρος του έργου, με σκοπό την από κοινού ενημέρωση για τις δράσεις του έργου και την μέχρι τώρα εξέλιξή του, καθώς επίσης και την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών μεταξύ όλων των εταίρων σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της διασυνοριακής συνεργασίας στην ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης.

Τις εργασίες του Συνεδρίου χαιρέτισε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους εταίρους, ανέλυσε τους βασικούς στόχους του έργου και τόνισε τη σπουδαιότητα της γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ πολιτικών για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης της Μεσογείου και την βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής ποιότητας των ακτών της.

Ακολούθησαν οι ομιλίες και οι παρουσιάσεις από τους εταίρους και τους συνεργάτες του Mare Nostrum από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Μάλτα, την Τουρκία, το Ισραήλ και την Ιορδανία, ενώ παρευρέθησαν και συμμετείχαν και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις από τις συμμετέχουσες στο έργο χώρες, προκειμένου να καταθέσουν τη δική τους εμπειρία και να συζητήσουν για τον ρόλο τους στη διαχείριση των παράκτιων ζωνών.

Το ίδιο βράδυ οι εταίροι του έργου και οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη, ενώ την επόμενη μέρα ξεναγήθηκαν στην Καβάλα. Το πρωί του Σαββάτου περιηγήθηκαν στο Δέλτα του Έβρου, και δήλωσαν άπαντες μαγεμένοι από την ομορφιά του τοπίου.

Το έργο «Mare Nostrum – Bridging the Implementation Gap: Facilitating Cross-Border ICZM Implemention by Lowering Legal-Institutional Barriers in the MSB / Γεφυρώνοντας το κενό εφαρμογής: Διευκόλυνση της Διασυνοριακής Εφαρμογής μέσω της Άμβλυνσης των Νομικών και Θεσμικών Εμποδίων στην Λεκάνη της Μεσογείου» αφορά στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ πολιτικών για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης της Μεσογείου και της εφαρμογής αυτών, σε τοπικό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, μέσω της καλύτερης ενσωμάτωσης τους σε στρατηγικές κοινωνικοοικονομικού και χωρικού σχεδιασμού.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ENPI –CBC MED και από εθνικούς πόρους, στοχεύει στο να εξετάσει νέους τρόπους για την προστασία και τη διαχείριση της μεσογειακής ακτογραμμής εντός του υφιστάμενου πλαισίου «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Μεσογειακής Παράκτιας Ζώνης».

Το έργο εστιάζει στο να γίνει κατανοητό το «κενό εφαρμογής» ανάμεσα στις υψηλές προσδοκίες της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Προστασία της Μεσογείου και στην ρεαλιστική πραγματικότητα, ενώ παράλληλα αναζητά νέα νομικά και θεσμικά εργαλεία για να βελτιώσει τις τοπικές πρακτικές από την βάση προς την κορυφή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας