Ψήφισμα του Φαρμακευτικού συλλόγου Ροδόπης για το Δ.Π.Θ.

Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης της 10ης Δεκεμβρίου εκφράζουμε την εναντίωσή μας στην  εξαγγελία ίδρυσης νέας(τέταρτης) Νομικής Σχολής, και μάλιστα γεωγραφικά σε μικρή απόσταση από το Νομικό Τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας και συνυπογράφουμε το ψήφισμα των φορέων του νομού  .

     Η ίδρυση μιας νέας Νομικής Σχολής θα έπρεπε να αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών επιστημονικών και κοινωνικών, με την αντίληψη ότι ένα Πανεπιστήμιο αποτελεί κοιτίδα πολιτισμού και ανάπτυξης για την περιοχή στην οποία εδρεύει. Η Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης των κοινωνιών της Θράκης και στηρίζεται αποφασιστικά ο ρόλος της αυτός από όλους τους φορείς της περιοχής.

     Η υλοποίηση της εξαγγελίας ίδρυσης μιας νέας Νομικής Σχολής, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην αποδυνάμωση της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., η οποία χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς υποδομές, και χάρη στη συνέπεια του επιστημονικού προσωπικού που τη στελεχώνει, ανταποκρίνεται σε υψηλό επίπεδο σπουδών, αντάξιο των λοιπών Νομικών Σχολών.

      Αναμενόμενο από πλευράς Πολιτείας θα ήταν να ενισχύσει την υπάρχουσα Νομική Σχολή σε επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού και υποδομών λειτουργίας της, ενισχύοντας ταυτόχρονα την τοπική κοινωνία της απομακρυσμένης περιοχής και περαιτέρω να διευρύνει και να εξειδικεύσει τα αντικείμενά της ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.

      Επίσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον υπερπληθωρισμό των αποφοίτων των τριών Νομικών Σχολών και την ανεργία και υποαπασχόληση που πλήττει τον κλάδο, θα ανέμενε κανείς την εξαγγελία μέτρων ενίσχυσης και διαμόρφωσης προοπτικών των αποφοίτων νομικών επιστημών.

                                     Με εκτίμηση

                Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γραμματέας

         Τσαπέκος Αλέξανδρος                                                            Κουκάκης Χρήστος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας