Χρηματοδότηση Προγραμμάτων Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων

Χρηματοδότηση ύψους 35,9 εκατ. ευρώ ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς Τρίτες Χώρες. Το ποσό αυτό φτάνει περίπου τα 70 εκατ. ευρώ με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή.
Μεγάλο μερίδιο της χρηματοδότησης, απορρόφησαν έξι παραγωγικοί φορείς, στο σύνολο των 20 που χρηματοδοτήθηκαν σε όλη την ΕΕ, καταδεικνύοντας τη συντονισμένη προσπάθεια που καταβάλλεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, για την προβολή της εικόνας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών τους στην εσωτερική και στη διεθνή αγορά.
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, «ο αγροδιατροφικός κλάδος είναι ένας από τους βασικούς τομείς που μπορούν να συνεισφέρουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού κλάδου, αλλά και την ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας και του εισοδήματος των αγροτών. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ξανά ότι η αξιοποίηση της ποιότητας είναι ένας μονόδρομος για τα ελληνικά προϊόντα».

About Author

Εγγραφείτε στο Newsletter μας