Υπολογίστε τις δόσεις για τα δάνεια πρώτης κατοικίας

Με τη δημοσίευση του «Κώδικα Δεοντολογίας του N. 4224/2013» από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), επιβεβαιώνεται ότι η ίδια η ΤτΕ και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βρίσκονται εναγκαλισμένοι σε μία κοινή πορεία. Μία πορεία που ευνοεί πρωτίστως τα συμφέροντα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και δευτερευόντως εκείνα του υπερχρεωμένου Έλληνα πολίτη.
όλες οι «προσφερόμενες» λύσεις διευθέτησης «κόκκινων» δανείων σχεδιάζονται δίχως να λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των πολιτών, αλλά μόνο την οικονομική βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος. Ουσιαστικά το χρέος του πολίτη εξακολουθεί να τοκίζεται έστω και με μειωμένο επιτόκιο. Η στρατηγική αυτή οδηγεί στην de facto απεμπόληση του δικαιώματος που προσφέρει ο Νόμος 3869/2010 να χρεοκοπήσει και κατά συνέπεια να κουρέψει πραγματικά το χρέος του.
Οι Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες θεωρούμε ότι για να δοθούν αποτελεσματικές λύσεις, θα πρέπει οι ρυθμίσεις που γίνονται να απαντούν στο τεράστιο πρόβλημα των επισφαλών δανείων και όχι να δημιουργούν ένα ειδικό πλαίσιο που να εξυπηρετεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μόνο. Πρόταση μας είναι η δημιουργία Ευρωπαϊκής οδηγίας για τον ορισμό των κριτηρίων προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Σημαντικό ρόλο, τώρα, οφείλει να επιτελέσει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Ο υπερχρεωμένος πολίτης θα πρέπει να προσφεύγει σε αυτή την υπηρεσία του Κράτους (και όχι σε εκείνη μίας τράπεζας) για την διευθέτηση των κόκκινων δανείων του. Η υπηρεσία θα πρέπει να έχει την ευχέρεια της αυτεπάγγελτης συλλογής οιοδήποτε οικονομικού στοιχείου του προσφεύγοντα, να είναι πλήρως ψηφιοποιημένη, με τον αλγόριθμο υπολογισμού της ρύθμισης να είναι γνωστός εκ των προτέρων στον δανειολήπτη. Ο πολίτης εισάγοντας ειλικρινώς τα στοιχεία του μέσω διαδικτύου θα πληροφορείται άμεσα για το αποτέλεσμα της ρύθμισης. Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών, μπορούν να έχουν τη συνδρομή από πιστοποιημένες Ενώσεις Καταναλωτών και τους εγγεγραμμένους σε Δικηγορικούς Συλλόγους, νομικούς, που όλο αυτό τον καιρό έχουν συμβάλει τα μέγιστα στον αγώνα των υπερχρεωμένων δανειοληπτών. Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται μία προσβάσιμη πύλη εισόδου-πληροφόρησης του πολίτη που έχει τα εχέγγυα να συνδράμει αποτελεσματικά και αξιόπιστα στο αίτημά του.
Υπολογίστε τη ρύθμιση των οφειλών
Οι Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες έχουμε δημιουργήσει μια ηλεκτρονική φόρμα με την οποία οι πολίτες μπορούν να υπολογίσουν πως μπορούν να διευθετήσουν τις οφειλές τους με βάση το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Ήδη, 400 και πλέον συμπολίτες μας το μήνα Μάρτιο έχουν κάνει χρήση του υποβοηθητικού εργαλείου που προσφέρουμε στον ιστοχώρο των Ελλήνων Ευρωπαίων Πολιτών. Στην προσπάθεια προσέγγισης των πραγματικών δεδομένων μίας υπόθεσης που κρίνεται βάσει των διατάξεων του Ν.3869/2010, ο αλγόριθμος παράγει μία πρόταση διευθέτησης οφειλών του υπερχρεωμένου πολίτη βασισμένος στα στοιχεία που εισάγει ο πολίτης. Κάθε πολίτης μπορεί να την χρησιμοποιήσει ελεύθερα. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση βάσει του Νόμου, το Δικαστήριο έχει την εξουσία να διαμορφώσει διαφορετικά την ρύθμιση των οφειλών, ανάλογα με τα ειδικότερα στοιχεία της υπόθεσης και τις ανάγκες του οφειλέτη.
http://ellinespolites.gr/initiative02-step1.php

Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες

Εγγραφείτε στο Newsletter μας