Υπογραφή αποφάσεων για τη μηνιαία τακτική επιχορήγηση των Περιφερειών

Ο Υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης υπέγραψε σήμερα την απόφαση για την καταβολή συνολικού ποσού 7.419.421,20 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Περιφερειών.
Επίσης, ο Υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε τις επιχορηγήσεις για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης» στις ΤΕΔΚ Νομού Λευκάδας ύψους 290.091,06 ευρώ και στην ΤΕΔΚ Κορινθίας ύψους 97.392,58 ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας