Το “Χνώτο” της Δημοκρατίας και η Δύναμη της “Μακροζωϊας” Της

Ευρώπη 2014 …
Μεγαλώνουμε, Ωριμάζουμε, Διευρυνόμαστε, Δοκιμαζόμαστε, Επιδοκιμαζόμαστε, όμως … Απογαλακτιζόμαστε; Και τι Αξία αλήθεια έχει ένας … Ultra Fine “Απογαλακτισμός”, όταν το Ζητούμενο δεν επαληθεύει τα Δεδομένα και τις Βασικές Αρχές του Ζητήματος; Όταν η Αναζήτηση και Ολοκλήρωση της “Ταυτότητας” στρέφεται τελικά ενάντια στην ίδια τη Μήτρα που της δίνει … Ζωή;
Η “Κυοφορία” ως ευρέως γνωστόν, δεν είναι μια κατάσταση της στιγμής που τα αποτελέσματά της -θετικά ή αρνητικά- μπορεί κανείς να τα προσδιορίσει, να τα απομονώσει, πόσο μάλλον να τα περιορίσει αυθαίρετα χρονικά. Το ίδιο συμβαίνει και με το αποτέλεσμα της δημοκρατικής διαδικασίας των Εκλογών που δεν είναι τίποτε άλλο από τη Γεύση -για άλλους γλυκειά, για άλλους πικρή, αλλά και για τους “μουδιασμένους” από την αδράνεια αδιάφορη- που μένει από τα Ενεργά Συστατικά της Δημοκρατίας. Αυτό που έχει, όμως, Ουσία, Μοιράζεται και Δια-Μοιράζεται είναι το “Χνώτο”, η Εκδήλωση δηλαδή που πηγάζει από … “Μέσα” Της.
Και οι καλύτεροι, πλέον σήμερα , Σεφ αλλά και οι επίδοξοι πιό αρχάριοι ακόμα, πιστοποιούν ότι, όσο πιό “Παραδοσιακή” και “Ενδο-Μήτρια” είναι μια Συνταγή, τόσο πιό ‘Εγκυρη” είναι η επιβεβαίωση από τους “Γευσι-Γνώστες” της Επιτυχίας της, της βασισμένης πάντα στην Φρεσκάδα και στην “Ενδο-Ποικιλότητα” των Συστατικών Της … Απαραίτητα Στοιχεία για την απόκτηση Πιστοποίησης “Προϊόντος Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)”.
Το “Λευκό”, συνεπώς, αποκτά Παραδοσιακή και Διαχρονική Αξία αλλά και Διεθνή Αναγνώρση, Μόνον μέσα από τη διαδικασία της “Ζύμωσης”. Από την “Πέτσα” κρίνονται τα ευεργετικά αποτελέσματα που δεν είναι άλλα από την Καταπολέμηση της Κακοσμίας της “Στοματικής Κοιλότητας” που προσφέρει στους “Γευσι-Γνώστες” της αλλά και την Καλή Χώνεψη και το ωφελιμότερο όλων την … Μακροζωϊα Της..

Γιατί…Νηστικό Αρκούδι δεν Χορεύει…ειδικά Βραζιλιάνικη Salsa.
Καλή … Δύναμη με Ελληνικό Γιαούρτι και Καλή Επιτυχία στην Εθνική μας στην Βραζιλία!

Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης
Τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) διέπονται από τον Κανονισμό (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ο οποίος αντικατέστησε τον Κανονισμό (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006.
Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και των Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), έχει ανατεθεί, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 261611/22-03-2007(ΦΕΚ 406Β/22-03-2007) και την τροποποίηση αυτής, στον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ).
«ονομασία προέλευσης»: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη συγκεκριμένη χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.
«γεωγραφική ένδειξη »: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου: που κατάγεται από την εν λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή την εν λόγω χώρα, του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή , του οποίου η παραγωγή ή /και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.
Επισημαίνεται ότι για κάθε προϊόν, εκτός της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας για το σύνολο των ΠΟΠ/ΠΓΕ, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι συγκεκριμένες προδιαγραφές, που περιγράφονται στην Εθνική ή Κοινοτική νομοθεσία καταχώρισης του προιόντος ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ. http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta.html

Γράφει η
Μαρία Θ. Κωνσταντινίδου
Οικονομολόγος (ΑΠΘ) –Financial Manager
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Νομικής (ΔΠΘ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας