Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Μαρωνείας & Κομοτηνής

Παρασκευή,12-04-2019,  7:00 μ.μ. : Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου   πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

 

Κυριακή,14-04-2019, πρωΐ : Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά συνιερουργήσῃ μετά τῶν προσκληθέντων Μητροπλιτῶν: Γρεβανῶν κ Δαυΐδ, καί Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Θεοκλήτου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς, καί θά ἀναπέμψῃ ἐπιμνημόσυνον δέησιν ἔμπροσθεν τοῦ μνημείου ἐντός τοῦ περιβόλου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν θυμάτων τῆς Γενοκτονίας τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας.

 

Κυριακή,14-04-2019, 6:00 μ.μ.: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν Ἰερό Ναό τῆς τοῦ Θεου Σοφίας Κομοτηνῆς, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου θά ὁμιλήσῃ ὁ Ἱερομόναχος π. Ἀρτέμιος, ἀδελφός τῆς ἰερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας