Το ΕΣΠΑ στην Ελλάδα έχει μια διπλή χρησιμότητα

«Το ΕΣΠΑ στην Ελλάδα έχει μια διπλή χρησιμότητα στην παρούσα φάση. Από τη μια είναι ένα εργαλείο ρευστότητας και το θέμα της ρευστότητος είναι κομβικής σημασίας σε συνθήκες κρίσεως. Από την άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ σημαντικό ως προς τις δημόσιες επενδύσεις. Είναι το βασικό εργαλείο δημοσίων επενδύσεων και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς είχε την ευκαιρία να εξηγήσει στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε, μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα-φορών και Δικτύων, μιλώντας στην ημερίδα – σεμινάριο για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, ο κ.Κωστής Χατζηδάκης, υπογράμμισε:
«Τα 4/5 των δημοσίων επενδύσεων στηρίζονται στο ΕΣΠΑ αυτή την ώρα. Όμως, ενώ τα διαρθρωτικά τα-μεία είναι ένα βασικό εργαλείο για την ρευστότητα ταυτόχρονα είναι και όμηρος της ρευστότητας. Το ξέ-ρετε πολύ καλά από τα τεχνικά έργα. Αρκετές τεχνικές εταιρείες εξαιτίας των προβλημάτων του τραπεζι-κού συστήματος και της ρευστότητας, δεν μπορούν να καταθέσουν εγγυητικές επιστολές στους διαγωνι-σμούς, με αποτέλεσμα να αναγκαζόμαστε και σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο να μεταθέτουμε τους διαγωνισμούς.
Άλλα προγράμματα που αφορούν επιχειρηματίες ή απλώς συμπολίτες μας που θέλουν να επωφεληθούν απ’ αυτά τα προγράμματα, το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», δεν προχωρούν με την ταχύτητα που πρέπει γιατί ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει να βάλει τη συνεισφορά του. Γι’ αυτό είναι κομβικής σημασίας η ανακεφαλαιο-ποίηση των Τραπεζών και η συμφωνία με την τρόικα έτσι ώστε να καταβληθούν οι δόσεις στην Ελλάδα και να πάρει ξανά μπροστά η μηχανή της ελληνικής οικονομίας.
Η καταβολή των δόσεων θα είναι στην πραγματικότητα, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από μια ξε-κάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης. Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες.
Γι’ αυτό το λόγο εργαζόμαστε καθημερινά. Γι’ αυτό το λόγο θεωρούμε πως οι εξελίξεις που αυτή την ώρα φαίνονται πια στον ορίζοντα, μπορεί να είναι κομβικής σημασίας για να αλλάξει το κλίμα και να κάνει η Ελλάδα και η ελληνική οικονομία και κάθε ελληνικό νοικοκυριό, κάθε ελληνική επιχείρηση, μια καινούρ-για αρχή.
Αυτή είναι η βάση στην οποία στηρίζεται και η δουλειά μας στο υπουργείο Ανάπτυξης. Λέω πολλές φορές, εμείς έχουμε τον πρώτο όροφο του οικοδομήματος, το ισόγειο όμως είναι στο υπουργείο Οικονομικών και στη συμφωνία με την τρόικα. Εκεί είναι τα θεμέλια που θα βασιστεί η δική μας προσπάθεια για να προχω-ρήσουμε μπροστά στο δρόμο της ανάκαμψης, των επενδύσεων, της ανάπτυξης. Εν τω μεταξύ όμως, κά-νουμε ό, τι περισσότερο μπορούμε για να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας.»

Εγγραφείτε στο Newsletter μας