Τοποθέτηση seatrack μηχ, πρόσβασης στη θάλασσα του Φαναρίου για ΑμεΑ και ευπαθείς ομάδες

Στις 30/6/2021 έγινε η ολοκληρωμένη τοποθέτηση του seatrack από τον Δήμο Κομοτηνής στην τοποθεσία Ιουλία -Φανάρι .

Το Σωματείο ΑμεΑ καλεί τα ΑμεΑ αλλά και τις ευπαθείς ομάδες να προσέλθουν για να ευεργετηθούν από το νερό .

Ευχαριστεί το Σωματείο ΑμεΑΠ.Ε Ροδόπης δυο ανθρώπους ιδιαίτερα τον για το ενδιαφέρον άλλα και την προσωπική εργασία στην τοποθέτηση του seatrack.

Toν Niκo Στεργιάδη διευθυντή καθαριότητας του Δήμου και τον νεαρό τοπικό σύμβουλο Φαναρίου Πετρο Καραβετη .

 

Με βαθιά εκτίμηση ο προεδρος ΑμεΑ Τρύφωνας Καρούντζος

Εγγραφείτε στο Newsletter μας