Τι πρέπει να ξέρετε για την αγορά καυσοξύλων

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό, ότι σύμφωνα με τους όρους της αγορανομικής διάταξης 04/2012 /Α2-1145 ισχύουν τα παρακάτω:
● Η λιανική πώληση καυσοξύλων γίνεται κατ όγκον και η χρησιμοποιούμενη μονάδα μπορεί να είναι είτε το «χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» ή το «χωρικό μέτρο χύδην».
● Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από ταχτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.
● Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από χύδην καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.
● Οι λιανοπωλητές δηλώνουν σε εμφανές σημείο στο χώρο της επιχείρησης, ανά είδος ξύλου, την τιμή είτε σε ευρώ/κυβικό μέτρο στοιβαχτού ή χύδην καθώς και τον όγκο των περιεκτών (κλωβούς ,παλέτες, σάκους, μεγασάκους ) που ενδεχομένως χρησιμοποιούν για τη διάθεση καυσοξύλων.
● Οι λιανοπωλητές εξασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προστασία των καυσοξύλων από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά του προς διάθεση προϊόντος και την ανάμιξη των ειδών διαφορετικής προέλευσης, ποιότητα ς και τιμής.
● Οι παραβάτες των παραπάνω διατάξεων τιμωρούνται και διώκονται κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/1946 όπως ισχύει σήμερα. Ειδικότερα στους παραβάτες της πρώτης παραγράφου, πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/1946 όπως ισχύει, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1000 ευρώ.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας