Τεχνικές συναντήσεις για το συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων ΕΣΠΑ

Στις 23 και 24 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ) τεχνικές συναντήσεις παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Χ. Αθανασίου, της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κας Ζέττας Μ. Μακρή και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΕΤΑΑ κ. Ράλλη Γκέκα για τον συντονισμό των ενεργειών και την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ τα οποία υλοποιούνται από 43 Δήμους σε όλη τη χώρα με τη συνεργασία της ΕΕΤΑΑ και το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.
Τα έργα αφορούν σε δημιουργία Ξενώνων φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους και Συμβουλευτικών Κέντρων για γυναίκες θύματα βίας.
Στην τοποθέτησή του ο Αναπληρωτής Υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων:
Στις προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η αποτελεσματική προώθηση της ισότητας των φύλων, η δε εθνική πολιτική στα θέματα που αφορούν την Ισότητα διαμορφώνεται με βάση τις πρόνοιες των Διεθνών Συμβάσεων, ιδιαίτερα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος της γυναίκας, Διεθνών Συστάσεων, Προγραμμάτων Δράσης του Κοινοτικού Κεκτημένου και Ευρωπαϊκών Πολιτικών στο τομέα της Ισότητας ανδρών και γυναικών.
Η πολιτική αυτή έχει βασικούς στόχους:
∞ την εξάλειψη των νομοθετικών διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας και την κατοχύρωση της ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς του δικαίου, και
∞ την εμπέδωση της αρχής της ισότητας και των ίσων ευκαιριών στην πράξη, που προϋποθέτει μεταξύ άλλων αλλαγή νοοτροπίας, προώθηση ειδικών προγραμμάτων που υποστηρίζουν και ενισχύουν τις γυναίκες στους πολλαπλούς τους ρόλους, καθώς και την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας σε όλα τα προγράμματα και τις πολιτικές (gender mainstreaming)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας