ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ : ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Επιστημονικό Διήμερο: «ΚΤΙΡΙΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ»

Σας ενημερώνουμε ότι στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2012,
θα πραγματοποιηθεί το Επιστημονικό Διήμερο με τίτλο:
«Κτίριο και Ενέργεια»
στο αμφιθέατρο του Κεντρικού Συγκροτήματος της Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ, στην Ξάνθη.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αποστολής επιστημονικών εργασιών:
http://ktirio-energeia2012.xan.duth.gr
(Επίσημη Ιστοσελίδα της διοργάνωσης)
Υποβολή περιλήψεων επιστημονικών εργασιών έως 10/7/2012.

Δηλώσεις συμμετοχής:
tee_thrace@tee.gr (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Θράκης)
libteeam@tee.gr (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας)

Εγγραφείτε στο Newsletter μας