Τα ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ Κομοτηνής θα συνδράμουν στην μετακίνηση των φοιτήτων του Δ.Π.Θ.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ανέθεσε για τα ακαδημαϊκά
έτη 2017-2018 τη μεταφορά των φοιτητών από και προς τους χώρους
εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης, δίχως οποιαδήποτε οικονομική τους
επιβάρυνση, από την Κομοτηνή προς την Πανεπιστημιούπολη και
αντιστρόφως, στην εταιρεία με την επωνυμία «Γραφείο Γενικού
Τουρισμού Δολιανίτης I. Δημήτριος», ο στόλος της οποίας αποτελείται
από τουριστικά λεωφορεία.
Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού του έργου το Δ.Π.Θ. αιτήθηκε στο
Δήμο Κομοτηνής την παραχώρηση χρήσης στάσεων της αστικής
συγκοινωνίας εντός του Δήμου προς επιβίβαση και αποβίβαση των
φοιτητών, αίτημα το οποίο, μολονότι έγινε αρχικά δεκτό, αποδείχτηκε
τελικά από τα αρμόδια όργανα μη νόμιμο, με αποτέλεσμα την ακύρωση
της σχετικής απόφασης το καλοκαίρι του 2018.
Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου εντός των αστικών
περιοχών ανήκει στον φορέα που έχει συσταθεί και λειτουργεί για το
σκοπό αυτό. Αυτός ο φορέας είναι τα Αστικά ΚΤΕΛ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 296Ξ/2001. Ειδικά τουριστικά λεωφορεία δύνανται να
προβαίνουν σε μεταφορά επιβατών και αποσκευών, ωστόσο σύμφωνα
με τον ν. 711/1977, όπως ισχύει, «…απαγορεύεται η κατ οποιονδήποτε
τρόπο εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου των τακτικών αστικών και
υπεραστικών επιβατικών γραμμών».
Κατά συνέπεια, ο ανάδοχος του προαναφερθέντος έργου
δικαιούται να επιβιβάζει τους φοιτητές από την αφετηρία και να τους
αποβιβάζει, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, στο τέλος της διαδρομής, ήτοι
εντός του Πανεπιστημίου ή στη Μεταλλουργική. Ωστόσο είναι γεγονός
ότι είναι αναγκαία η χρήση των στάσεων της αστικής συγκοινωνίας,
προς εξυπηρέτηση των φοιτητών.
Το κυριότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην ασφάλεια των επιβατών
των τουριστικών λεωφορείων. Ελλείψει επαρκών μεταφορικών μέσων
του αναδόχου, είναι σύνηθες το φαινόμενο επιβίβασης στα τουριστικά
λεωφορεία υπεράριθμων επιβατών, το οποίο θέτει σε κίνδυνο τη
σταθερότητα των οχημάτων και τη σωματική ακεραιότητα των
φοιτητών.
Επικροτώντας την πάγια πολιτική, ακόμα και εν μέσω κρίσης, του
Δ.Π.Θ. περί μεταφοράς των φοιτητών από και προς τους χώρους του
Πανεπιστημίου χωρίς την καταβολή αντιτίμου, δηλώνουμε την έντονη
ανησυχία μας ως προς την σημερινή επικρατούσα κατάσταση.
Στόχος μας είναι πρωτίστως η ασφαλής, έγκαιρη και αξιοπρεπής
μετακίνηση των επιβατών μας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η
εταιρεία μας «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί την
πρόθεσή της να συνδράμει το Δ.Π.Ο. στην επίλυση αυτού του
προβλήματος, παρέχοντας μέρος του στόλου των λεωφορείων της, το
οποίο θα οδηγήσει αφενός στην ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη
εκτέλεση των εν λόγω δρομολογίων και αφετέρου στην αποσυμφόρηση
του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της πόλης.

Ο Πρόεδρος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε»
Νικόλαος Λυκούδης

Εγγραφείτε στο Newsletter μας