Τα αγόρια που γεννήθηκαν το 2003 και είναι γραμμένα στα μητρώα του δήμου Κομοτηνής καλούνται να εγγραφούν στους στρατολογικούς πίνακες

       Ανακοινώνεται ότι όσοι άρρενες  γεννήθηκαν  το έτος  2003  και είναι γραμμένοι στα  Μητρώα Αρρένων :

  1)Της Δημοτικής Ενότητας του ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Δ.Ε, Κομοτηνής, Τ.Κ. Θρυλορίου, Τ.Κ. Κάλχαντα, Τ.Κ. Καρυδιάς, Τ.Κ. Πανδρόσου, Τ.Κ. Γρατινής και Τ.Κ. Κοσμίου),  πρέπει να προσέλθουν (οι ίδιοι ή οι γονείς τους) στο γραφείο  Μητρώων  Αρρένων  του Δήμου μας, για συμπλήρωση  των στοιχείων τους στους Στρατολογικούς Πίνακες,  το αργότερο μέχρι  29-03-2019.

Οι πληροφορίες μπορούν να  δίνονται και  τηλεφωνικά  στα παραπάνω αναγραφόμενα τηλέφωνα .

   2)Της Δημοτικής  Ενότητας ΑΙΓΕΙΡΟΥ του Δήμου μας (Τ.Κ. Αιγείρου, Τ.Κ. Μέσης, Τ.Κ. Νέας Καλλίστης και Τ.Κ. Φαναρίου), πρέπει να προσέλθουν (οι ίδιοι ή οι γονείς τους) στο γραφείο Μητρώων Αρρένων του Δήμου μας ή στο ΚΕΠ Αιγείρου, για συμπλήρωση  των στοιχείων τους στους Στρατολογικούς Πίνακες, το αργότερο μέχρι  29-03-2018.

 Οι πληροφορίες μπορούν να δίδονται και  τηλεφωνικά στα παραπάνω αναγραφόμενα τηλέφωνα, καθώς και στο τηλέφωνο 25313-52706 του ΚΕΠ  Αιγείρου.

  3)Της Δημοτικής Ενότητας Νέου Σιδηροχωρίου του Δήμου μας (T.K. Νέου Σιδηροχωρίου και Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων), πρέπει να προσέλθουν (οι ίδιοι ή οι γονείς τους)  στο γραφείο Μητρώων Αρρένων του Δήμου μας ή στο ΚΕΠ Ν. Σιδηροχωρίου, για συμπλήρωση  των στοιχείων τους στους Στρατολογικούς Πίνακες, το αργότερο μέχρι  29-03-2018.

 Οι πληροφορίες μπορούν να δίδονται και  τηλεφωνικά στα παραπάνω αναγραφόμενα τηλέφωνα, καθώς και στα τηλέφωνα 25313-52920, 52922 του  ΚΕΠ   Νέου Σιδηροχωρίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας