ΤΑΜΣ “ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013” από το Δ’ Σώμα Στρατού

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος παρακολούθησε την τελική φάση της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «Παρμενίων 2013», που διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία σήμερα το πρωί 3 Οκτωβρίου 2013 στο Πεδίο Βολών– Ασκήσεων «Ψηλού Στάλλου» στο Νομό Έβρου.
Η εθνική διακλαδική άσκηση «Παρμενίων 2013» διεξάγεται από 30 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2013 σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και εντός του FIR Αθηνών.
Σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση των Επιτελείων και των Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων στη διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων, βάσει των υφιστάμενων σχεδίων, καθώς και η προαγωγή της συνεργασίας και του συντονισμού με φορείς του πολιτικού τομέα και πιο συγκεκριμένα: το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και τη Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης


ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-001

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-002

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-003

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-004

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-005

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-006

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-007

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-008

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-009

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-010

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-011

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-012

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-013

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-014

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-015

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-016

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-017

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-018

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-019

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-020

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-021

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-022

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-023

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-024

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-025

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-026

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-027

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-028

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-029

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-030

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-031

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-032

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-033

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-034

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-035

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-036

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-037

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-038

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-039

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-040

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-041

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-042

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-043

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-044

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-045

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-046

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-047

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-048

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-049

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-050

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-051

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-052

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-053

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-054

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-055

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-056

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-057

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-058

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-059

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-060

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-061

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-062

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-063

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-064

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-065

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-066

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-067

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-068

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-069

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-070

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-071

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-072

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-073

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-074

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-075

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-076

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-077

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-078

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-079

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-080

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-081

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-082

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-083

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-084

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-085

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-086

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-087

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-088

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-089

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-090

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-091

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-092

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-093

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-094

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-095

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-096

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-097

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-098

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-099

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-100

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-101

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-102

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-103

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-104

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-105

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-106

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-107

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-108

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2013. Ψ.ΣΤΑΛΟӚ-2013-109
000_0009 - Αντίγραφο

000_0009

0 - Αντίγραφο

0

Ακολουθούν σε λίγο όλα τα video της άσκησης

ΡΕΠΟΡΤΆΖ
Στέργιος Κούτρας
6943609841

Εγγραφείτε στο Newsletter μας