Συνέντευξη του Προέδρου της ΑΣΠΑΙΤΕ κ Γιάννη Χρυσουλάκη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ) ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΘ. ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ
000_0009 - Αντίγραφο-Ποια είναι τα προγράμματα που υλοποιεί για το ακαδ. έτος 2013-14 η ΑΣΠΑΙΤΕ;
Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προκηρύσσει την εισαγωγή σπουδαστών για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.), το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, και το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.), το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό.
-Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;
Δικαίωμα συμμετοχής στα ανωτέρω Προγράμματα έχουν όλοι οι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).
-Ποιος ο λόγος να παρακολουθήσει κάποιος τα Προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ;
Τα Προγράμματα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ανταποκρίνονται αφενός στην αναγκαιότητα που θέτει ο νόμος για την απαραίτητη παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχοντας το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και αφετέρου στην αναγκαιότητα εξασφάλισης ειδικευμένου δυναμικού για την εφαρμογή του Προσανατολισμού και της Συμβουλευτικής, παρέχοντας το Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό.
Το «επάγγελμα» του εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα στις σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες γίνεται ολοένα πιο δύσκολο και πιο σύνθετο. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να χαρακτηρίζεται από παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, να έχει αναπτύξει επαγγελματικές δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να μεταδώσει τις απαραίτητες γνώσεις στους μαθητές του, προκειμένου οι τελευταίοι να συγκροτήσουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να προετοιμαστούν με πληρότητα ευρύτερα για τη ζωή. Εκπαιδεύω, λοιπόν, εκπαιδευτικούς σημαίνει τους εφοδιάζω με ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να πετύχουν τους στόχους τους, τους στόχους που το εκπαιδευτικό σύστημα θέτει, αλλά και που η ίδια η ζωή απαιτεί, και που θα τους κάνει ικανούς «να διαχειριστούν την γνώση και την αποτελεσματικότητά της, μέσα από την πρακτική της γνώσης και τη γνώση της πρακτικής» . Η εκπαίδευση που παρέχεται στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ανταποκρίνεται με πληρότητα και πλήρη επάρκεια στην απαιτούμενη για κάθε εκπαιδευτικό παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση και επάρκεια.
Όσον δε αφορά στο Π.Ε.ΣΥ.Π., το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό λειτουργεί με ιδιαίτερη επιτυχία από το 1998 και οι απόφοιτοι του Προγράμματος στελεχώνουν αποτελεσματικά όλους τους φορείς συμβουλευτικής και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού, δημόσιους και ιδιωτικούς (ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων, Δήμους, κλπ).
-Ποια η διάρκεια των προγραμμάτων και ποιες ώρες υλοποιούνται;
Τα μαθήματα στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και το Π.Ε.ΣΥ.Π. διαρκούν δύο εξάμηνα με παρακολούθηση μαθημάτων τις απογευματινές ώρες τρείς με τέσσερις φορές την εβδομάδα, ανάλογα με τις δυνατότητες των φοιτητών και του προγραμματισμού της Σχολής. Το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. υλοποιείται σε 10 πόλεις οι οποίες είναι: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΒΟΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΡΟΔΟΣ, ΚΟΖΑΝΗ, ΣΑΠΕΣ και το Π.Ε.ΣΥ.Π. σε δύο ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ενώ μπορεί να λειτουργήσουν και πρόσθετα Τμήματα όπου υπάρχει ενδιαφέρον.
-Ποιος ο αριθμός των εισαγομένων και πως γίνεται η επιλογή;
Στη βάση του ολοένα και πιο σημαντικού ρόλου που καλείται να διαδραματίσει ο πολίτης και ο εκπαιδευτικός του σήμερα, το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και το Π.Ε.ΣΥ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. «ανοίγονται» για πρώτη φορά φέτος στους πτυχιούχους όλων των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των εισαγομένων, οι οποίοι για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 ανέρχονται σε 1800, των οποίων η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή στο κοινό ηλεκτρονική κλήρωση που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013, ώρα 10.00 στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) στην Πάτρα.
Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας