Συνάντηση Δήμου Κομοτηνής με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση του έργου «Έλεγχος -παρακολούθηση των περιβαλλοντικών µεγεθών σε αθλητική εγκατάσταση εσωτερικού χώρου, κατά τη διάρκεια προπονήσεων και αγώνων, µε σκοπό την αποφυγή µετάδοσης ιώσεων και λοιµώξεων µέσω του αναπνευστικού συστήµατος». Στόχος των δύο πλευρών είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, ειδικότερα κατά τη διεξαγωγή αθλητικών δρωμένων, τόσο των αθλητριών/τών που συμμετέχουν όσο και του κοινού που τα παρακολουθεί.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει συστήσει επιστημονική ομάδα υποστήριξης του έργου με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αθανάσιο Χατζηνικολάου και μέλη την Αντιπρύτανη του Δημοκριτείου Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Πνευμονολογίας Πασχάλη Στειρόπουλο,  τον Επίκουρο Καθηγητή Ιολογίας Ιωάννη Καρακασιλιώτη και την Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ελευθερία Κατσίρη. Η ομάδα θα εμπλουτιστεί από μέλη ΔΕΠ και από φοιτητές όλων των επιπέδων.

Ο σκοπός του έργου αφορά στις συνθήκες που επικρατούν στον κλειστό χώρο του ΔΑΚ Κομοτηνής κατά τη διεξαγωγή αγώνων και προπονήσεων με και χωρίς την παρουσία κόσμου. Αφορμή αποτέλεσε η πανδημία, αν και τα αποτελέσματα της μελέτης θα αφορούν συνολικά τις λοιμώξεις που μεταδίδονται μέσω του αναπνευστικού συστήματος.

 

Ο Δήμος Κομοτηνής έχει ήδη αγοράσει και διαθέσει για τις ανάγκες του προγράμματος τα εξής όργανα μέτρησης:

α) αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας, υγρασίας, μεγέθους και αριθμών σωματιδίων, οι οποίοι ήδη έχουν εγκατασταθεί με μέριμνα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής στο ΔΑΚ Κομοτηνής.

β) σπιρόμετρο για τη μέτρηση των όγκων αερίων

γ) οξύμετρα τα οποία μεταφέρουν δεδομένα ροής ασύρματα

δ) σύστημα καταγραφής εξωτερικής επιβάρυνσης Polar Pro

Η συνολική αξία ανέρχεται στις 25.000 ευρώ περίπου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα απαντηθούν είναι:

α) περιβαλλοντικές συνθήκες και σωματίδια – καταγραφή 24 ώρες επί 7 ημέρες την εβδομάδα

β) συγκεκριμένη διοργάνωση αγώνων και προπονήσεων παρουσία κοινού (πληρότητα 10%, 50% κα) με καταγραφή της επιβάρυνσης

γ) μελέτες σε διάφορες ομάδες πληθυσμού με στόχο την καταγραφή δεικτών εσωτερικής (καρδιακή συχνότητα, κορεσμός οξυγόνου) και εξωτερική επιβάρυνσης (ταχύτητα, απόσταση κα) σε συνδυασμό με την καταγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών και των σωματιδίων.

Η συνεργασία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Κομοτηνής θα συμβάλει στη διασφάλιση και την προστασία της υγείας των δημοτών, των αθλουμένων και των φοιτητών του ΔΠΘ κατά τη χρήση της αθλητικής εγκατάστασης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας