Συγκρότηση του νέου προεδρείου της ΕΛΜΕ Ν. Ροδόπης

Συγκροτήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 το νέο προεδρείο της ΕΛΜΕ Ν. Ροδόπης, έπειτα από την επικύρωση της απόφασης του Ελεγκτικού Συμβουλίου για προσωρινή καθαίρεση του προέδρου Τσιάκου Εμμανουήλ και διαγραφή του από το ΔΣ. Μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ (στο οποίο συμμετείχε και ο αντικαταστάτης του κ. Τσιάκου Στέφανος Μαρίνος από πλευράς ΔΑΚΕ), το νέο προεδρείο της ΕΛΜΕ Ροδόπης συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Δαπέργολας Νεκτάριος
Αντιπρόεδρος: Χαραλαμπίδης Γιώργος
Γεν. Γραμματέας: Αγγελάκης Χρήστος
Ταμίας: Σαμαράς Χρήστος
Οργαν. Γραμματέας: Πατήρη Κυριακή
Μέλη: Καρακολίδης Παναγιώτης, Μαρίνος Στέφανος

Σημειώνεται πως κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των παραπάνω προσώπων επήλθε πλήρης συμφωνία μεταξύ όλων των παρατάξεων και οι σχετικές αποφάσεις ήταν όλες ομόφωνες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος Δαπέργολας Ν.

Ο Γεν. Γραμματέας Αγγελάκης Χρ.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας