Στις 15-10 βολή του στρατού στο πεδίο βολών ΜΑΧΑΙΡΑ

1. Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 15 Οκτ 13 και από ώρες 08:00 έως 23:00, θα εκτελεστεί βολή Πολυβόλων, στο πεδίο βολής «ΜΑΧΑΙΡΑ».

2. Επικίνδυνη περιοχή περιλαμβάνεται μεταξύ των χωριών:

ΣΥΜΒΟΛΑ – ΔΥΜΗ – ΑΓΙΑΣΜΑ – ΘΑΜΝΑ – ΡΙΖΩΜΑ – ΑΣΩΜΑΤΟΙ – ΧΑΜΗΛΟ – ΟΡΦΑΝΟ – ΜΙΣΧΟΣ – ΠΕΤΡΩΤΟ – ΚΕΡΑΣΙΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΡΟΝΤΗΣ – ΕΡΕΙΠΙΑ ΦΩΛΙΑΣ.

3. Στις περιοχές αυτές ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κίνηση ανθρώπων, οχημάτων και ζώων, κατά τις παραπάνω ώρες για την αποφυγή ατυχημάτων.

4. Μετά το πέρας των βολών, οποιοδήποτε βλήμα βρεθεί από πολίτη, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το αγγίξει γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και παρακαλείται να ειδοποιήσει την πλησιέστερη Στρατιωτική, Αστυνομική ή Πολιτική Αρχή.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας