ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για το μήνα Αύγουστο 2013 ανήλθε σε 861.279 άτομα. Από αυτά 392.727 (ποσοστό 45,60%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 468.552 (ποσοστό 54,40%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 347.803 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,38%) και οι 513.476 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,62%).

Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 229.831 άτομα (ποσοστό 26,68%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 541.593 άτομα (ποσοστό 62,88%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 89.855 άτομα (ποσοστό 10,43%).
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 9.715 άτομα (ποσοστό 1,13%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 282.398 άτομα (ποσοστό 32,79%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 407.652 άτομα (ποσοστό 47,33%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 161.514 άτομα (ποσοστό 18,75%).
Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 808.900 άτομα (ποσοστό 93,92%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 11.593 άτομα (ποσοστό 1,35%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 40.786 άτομα (ποσοστό 4,74%).

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Αύγουστο 2013 ανήλθε σε 143.266 άτομα όπου 52.426 (ποσοστό 36,59%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 90.840 (ποσοστό 63,41%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 58.390 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,76%) και οι 84.876 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,24%).

Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 36.199 άτομα (ποσοστό 25,27%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 84.288 άτομα (ποσοστό 58,83%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 22.779 άτομα (ποσοστό 15,90%).
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 3.797 άτομα (ποσοστό 2,65%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 55.384 άτομα (ποσοστό 38,66%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 57.365 άτομα (ποσοστό 40,04%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 26.720 άτομα (ποσοστό 18,65%).
Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 130.163 άτομα (ποσοστό 90,85%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 2.309 άτομα (ποσοστό 1,61%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 10.794 άτομα (ποσοστό 7,53%).

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Αύγουστο 2013 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 145.865 άτομα από τα οποία οι 142.913 (ποσοστό 97,98%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 2.952 (ποσοστό 2,02%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 66.356 είναι <άνδρες> (ποσοστό 45,49%) και οι 79.509 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 54,51%).

Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 29.333 άτομα (ποσοστό 20,11%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 107.364 άτομα (ποσοστό 73,61%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 9.168 άτομα (ποσοστό 6,29%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 545 άτομα (ποσοστό 0,37%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 42.356 άτομα (ποσοστό 29,04%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 63.066 άτομα (ποσοστό 43,24%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 39.898 άτομα (ποσοστό 27,35%).

Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 131.686 άτομα (ποσοστό 90,28%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 3.351 άτομα (ποσοστό 2,30%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 10.828 άτομα (ποσοστό 7,42%).

Εγγραφείτε στο Newsletter μας