Σεμινάρια Αναβάθμισης για την Απόκτηση Άδειας Α’ Ταξης λογιστών

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας καλεί τους λογιστές φοροτεχνικούς Β’ τάξης που
πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της Α’ τάξης, όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά
και μόνο την αίτηση και συμπληρώσουν τα στοιχεία που τους αφορούν όπως
εμφανίζονται στην σχετική φόρμα που ανοίγεται μετά την είσοδο τους στις Υπηρεσίες
Πληροφόρησης – Είσοδος Λογιστών – μέχρι την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014.
Α. Οι δικαιούχοι συμμετοχής στα σεμινάρια είναι:
1.
Τα μέλη του ΟΕΕ, λογιστές – φοροτεχνικοί, που κατά την δημοσίευση του ν.4152/13
(ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013 ) κατείχαν την Γ Τάξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριετή
αποδεδειγμένη λογιστική προϋπηρεσία, από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Γ
Τάξης. (να έχει εκδοθεί η Γ τάξη μέχρι 30-6 -2011 )
2.
Τα μέλη του ΟΕΕ, λογιστές – φοροτεχνικοί, που κατά την δημοσίευση του ν.4152/13
(ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013 ) κατείχαν την Β Τάξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή
αποδεδειγμένη λογιστική προϋπηρεσία, από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β
Τάξης. (να έχει εκδοθεί η Β τάξη μέχρι 30-6 -2012 )
3.
Οι λογιστές – φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι των τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και
Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών
Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και
Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, που κατά την δημοσίευση του ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013 ) κατείχαν την Β
Τάξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή αποδεδειγμένη λογιστική προϋπηρεσία, από την
έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β Τάξης. (να έχει εκδοθεί η Β τάξη μέχρι 30-6
-2012)
Β. Την αίτηση μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά και μόνο αποκλειστικά οι παραπάνω
δικαιούχοι σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην βάση δεδομένων του
μητρώου του ΟΕΕ.
Γ .Πριν την συμπλήρωση της αίτησης οι λογιστές φοροτεχνικοί θα πρέπει να ενημερωθούν
από την σχετική καρτέλα για τις τυχόν προηγούμενες οφειλές τους καθώς τον
τρόπο πληρωμής , τις οποίες πρέπει να τακτοποιήσουν μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

About Author

Εγγραφείτε στο Newsletter μας