Ρευστότητα στην αγορά από την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου

Μεγάλη ανάσα στην αγορά αναμένεται να δώσει το σχέδιο για τη σταδιακή εξόφληση των ληξιπρόθεσμών οφειλών του Δημοσίου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που έδωσε στους υπουργούς ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία είναι πλέον εφικτή μετά την εκταμίευση της δόσης θα τονώσει την ρευστότητα γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την οικονομία. Ακριβώς για αυτό το λόγο ο πρωθυπουργός ζήτησε την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών/ΓΛΚ και του οικείου Υπουργείου, ενώ αντίστοιχα μνημόνια υπογράφονται μεταξύ των υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων. Βασικός στόχος είναι και η αποφυγή της δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2012, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών παρουσίαζε συνολικές απλήρωτες υποχρεώσεις από δαπάνες 8,6 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα εκκρεμούν υποχρεώσεις από επιστροφές φόρων ύψους 738 εκατ. ευρώ. Εφάπαξ για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους, εξόφληση χρεών σε φαρμακευτικές εταιρείας και επιστροφές φόρων οι πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης: Όπως ενημερώνει σε ανακοίνωση της η Γραμματεία Πολιτικού
Σχεδιασμού η κυβέρνηση προωθεί τη σταδιακή εξόφληση των χρεών δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τις 31/12/2011 και κυρίως στην πληρωμή του εφάπαξ για 40.229 δημοσίους υπαλλήλους που έχουν συνταξιοδοτηθεί, ύψους 1,384 δισ. ευρώ, στις οφειλές προς τις φαρμακευτικές εταιρίες που αγγίζουν τα 2,2 δισ. ευρώ και στις επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 738 εκατ. ευρώ. Για τις υπόλοιπες αποπληρωμές η Γραμματεία Πολιτικού Σχεδιασμού ενημερώνει ότι θα γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές: «Η εξόφληση θα γίνεται με ιεραρχικό τρόπο, δηλαδή θα προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις. Η σειρά αυτή μπορεί να ανατρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: -όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κλπ. ή η παροχή εκπτώσεων,-όταν αφορούν την αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών, που θα έχουν κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, -όπως όταν διακυβεύεται η συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών και –όταν υφίστανται κίνδυνοι προσφυγής εναντίον των υπηρεσιών, που θα αυξάνουν το κόστος. Σε κάθε περίπτωση δεν θα εξοφληθούν υποχρεώσεις του 2012 πριν την εξόφληση των υφιστάμενων κατά την 31-12-2011, εκτός εάν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας για την εξόφληση κάποιων υποχρεώσεων. Σε περιπτώσεις που υφίστανται φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα παρακρατούνται τα αντίστοιχα ποσά και θα αποδίδεται το καθαρό ποσό στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

Εγγραφείτε στο Newsletter μας