Πτωτικά κινήθηκε η αγορά της Κομοτηνής στη διάρκεια των εκπτώσεων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής , διεξήγαγε έρευνα για την αποτίμηση της καταναλωτικής κίνησης των Θερινών εκπτώσεων 2016 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσε δείγμα 60 ιδιοκτητών εμπορικών επιχειρήσεων – μελών του Συλλόγου και προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

Το ποσοστό των εκπτώσεων στις επιχειρήσεις που υπάγονται στον Σύλλογο μας κυμάνθηκε μεταξύ 30 – 60%.

Στην ερώτηση «πώς κινήθηκαν οι πωλήσεις κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων», η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δήλωσε ότι οι πωλήσεις κινήθηκαν στα ίδια και πιο μειωμένα με την προηγούμενη περίοδο (2015) επίπεδα σε ποσοστό έως και 10%, καθώς υπήρξε μείωση του αριθμού των καταναλωτών.

Στην ερώτηση «ποια ήταν κατά τη γνώμη σας η καλύτερη περίοδος – από άποψη αγοραστικής κίνησης – για την περίοδο των θερινών εκπτώσεων 2016» οι επαγγελματίες επέλεξαν τον μήνα Ιούλιο και το πρώτο μισό του Αυγούστου, ενώ από τις 15 έως τις 30 Αυγούστου υπήρξε καθοδική πορεία της κίνησης, κυρίως λόγω της αναμενόμενης ανακοίνωσης του ΕΝΦΙΑ και της συνεπαγόμενης αβεβαιότητας που προκλήθηκε στους καταναλωτές.

Τέλος από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των καταστημάτων που άνοιξαν την Κυριακή 17 Ιουλίου 2016 ανερχόταν στο 3% επί του συνόλου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας