Πρόσκληση εθελοντικού ενδιαφέροντος στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ»

Το Κέντρο Πρόληψης «Ορφέας» επιθυμεί να συνεργαστεί με πτυχιούχους Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς σε εθελοντική βάση για τη χρονική περίοδο Σεπτέμβριος 2012 – Ιούνιος 2013 με στόχο την «Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα».
Στους εθελοντές που θα επιλεγούν θα παρασχεθεί εκπαιδευτική επιμόρφωση και σχετική εποπτεία. Μετά το πέρας της συνεργασίας, θα δοθεί βεβαίωση εθελοντικής απασχόλησης για τη συγκεκριμένη δράση από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ.
Απαραίτητα προσόντα :

Πτυχίο
Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση τουρκικής γλώσσας

Δηλώσεις συμμετοχής:

Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του Κ.Π. www.prolipsi-komotini.gr
ΚΑΙ

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: kporfeas@otenet.gr ή ταχυδρομικά/ αυτοπροσώπως στη διεύθυνση:
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ «ΟΡΦΕΑΣ»
Δ.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ 19
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100
Ώρες: 09:00 – 13:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας