προσμέτρηση χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας

Ο χρόνος επιδοτούµενης ανεργίας συνυπολογίζεται για τη χορήγηση
µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος, µετά από παρέµβαση του
Συνηγόρου του Πολίτη
Διαβάστε τι λέει ο συνήγορος του πολίτη
20120611 ΣΔ προσμέτρηση χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας