Προοπτικές διεθνούς συνεργασίας Εθνικού και Ανδριανούπολης, με την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας

Στην εποχή της εξωστρέφειας μπήκε για καλά ο ΜΓΣ, με την υπογραφή πρωτοκόλλου αθλητικής συνεργασίας με την ομάδα της Ανδριανούπολης.
Καταγραφή
Οι υπογραφές μπήκαν κατά την διάρκεια της επίσκεψης του τμήματος στίβου στην Ανδριανούπολη, για αγώνες επίδειξης με το ΑΣΤΕΡΙ Ανδριανούπολης, αλλά και τον ΑΟ Ορεστιάδος, ο οποίος ακολουθεί τις δράσεις του ΜΓΣ.

Για τον Εθνικό υπέγραψε ο Αντιπρόεδρος Κώστας Πατερόπουλος, ενώ για την Ανδριανούπολη, ο Πρόεδρος της Νεολαίας και Άθλησης Σερχάτ Οσάκ.

Με το αθλητικό πρωτόκολλο συνεργασίας, ανοίγονται προοπτικές κοινών δράσεων μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους στην Ελλάδα, Τουρκία, αλλά και σε άλλα κράτη.

Το ίδιο πρωτόκολλο θα υπογραφεί σύντομα και με το αθλητικό σχολείο του Χασκόβου.

Παρακάτω το κείμενο του πρωτοκόλλου

ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ EDIRNE GENGLIK HIZMETLERI

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ VE SPOR IL MUDURU

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταξύ του Μουσικό Γυμναστικού Συλλόγου Εθνικός Αλεξανδρούπολης και του Edirne Genglik Hizmetleri be Spor Il Muduru

Στην Ανδριανούπολη σήμερα Σάββατο 26/4/2014.

1) Ο ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης , όπως νομικά εκπροσωπείται από

Τον Αντιπρόεδρο του, Κων/νο Πατερόπουλος και

2) ο EdirneGenglikHizmetleribeSporIlMuduru , όπως νομικά εκπροσωπείται από

Τον Πρόεδρο του, Serhat OCAK

διαπιστώνοντας ότι και οι 2 φορείς: α) έχουν ως κύριο αντικείμενο ενδιαφέροντος τον αθλητισμό (με την ευρεία του έννοια), β) καταβάλλουν προσπάθειες για τη βελτίωση του αθλητισμού στη χώρα τους, αλλά και εκτός αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό τους και γ) έχουν ορισμένους κοινούς στόχους, για την επίτευξη των οποίων μπορούν να αναπτύξουν συνεργασίες, συμφωνούν τα παρακάτω:

I. τα Μέρη από κοινού λειτουργούν σε περιοχές με πολλά κοινά γεωγραφικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά στοιχεία

II. τα Μέρη από κοινού μοιράζονται τις ίδιες αξίες, στόχους για την σωστή σωματική πνευματική και ψυχική διάπλαση των μελών τους και κατ επέκταση των τοπικών κοινωνιών τους

III. τα Μέρη από κοινού μοιράζονται τις ίδιες αξίες, στόχους για την καλλιέργεια των διαφόρων μορφών του αθλητισμού στο πλαίσιο του φιλάθλου πνεύματος και των κανόνων που απορρέουν από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή

IV. τα Μέρη από κοινού μοιράζονται τις ίδιες αξίες, στόχους για την διάδοση του «ευ αγωνίζεσθαι» και την καταπολέμηση συμπεριφορών που δεν συμβιβάζονται με την πολιτιστική φύση του αθλητισμού, όπως κυρίως της βίας, του ρατσισμού και οποιασδήποτε άλλης διάκρισης, μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης των μελών τους και της ανάπτυξης πνεύματος ευθύνης και αλληλεγγύης μεταξύ τους

V. τα Μέρη από κοινού μοιράζονται τις ίδιες αξίες, στόχους για την παραγωγή κοινωνικού έργου και την ανάπτυξη καλών σχέσεων με αντίστοιχα σωματεία και μέλη αυτών που θα δημιουργηθούν ή έχουν ήδη δημιουργηθεί είτε στις χώρες τους είτε στο εξωτερικό, μέσω μιας διαρκούς επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών και προτάσεων τόσο για επίλυση κοινών προβλημάτων όσο και για υλοποίηση κοινών στόχων.

Με βάση τα παραπάνω, τα Μέρη εκφράζουν την επιθυμία και επικυρώνουν με την υπογραφή του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας την προσπάθεια τους να προωθήσουν από κοινού τις κοινές τους αξίες και στόχους με έργα και δραστηριότητες που θα έχουν ως βασικούς στόχους:

I. τον αγώνα ενάντια στο ντόπινγκ

II. τον αγώνα κατά της βίας

III. την ισόρροπη υποστήριξη τόσο του κοινωνικού αθλητισμού όσο και της άθλησης για όλους, ως τρόπου ζωής

IV. την κοινωνική ένταξη και την παροχή ίσων ευκαιριών στα άτομα στον αθλητισμό

V. τον αθλητισμό για την τρίτη ηλικία

VI. τη βελτίωση της δημόσιας υγείας

VII. τη συνεργασία με φορείς οι οποίοι σχετίζονται με τη βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω της συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες

VIII. την ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων

IX. την υποστήριξη δράσεων για την προώθηση των ηθικών αξιών στο χώρο του αθλητισμού (Ευ Αγωνίζεσθαι)

Το παρόν τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του και έχει ισχύ για ένα έτος και ανανεώνεται αυτομάτως για διαδοχικές περιόδους του ενός έτους εκτός και εάν κάποιο από τα Μερη γνωστοποιήσει στο άλλο εγγράφως την επιθυμία του για τερματισμό της ισχύς του. το παρόν επίσης μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή δια αμοιβαίας έγγραφης συναίνεσης των Μερών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας