Προκύρηξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Ροδόπης, έχοντας υπόψη την πρ.16 του αρθ.14 του Ν.1566/1985 και με το αρ. πρ.125257/Δ2/09-09-2013 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την λειτουργία των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. στους κλάδους:

ΠΕ14.01 – 14.06 – 18.10
ΠΕ18.07
ΠΕ18.33

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την υπ΄αρ. Δ1/111192/9-8-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας