Προκυρηξη Πρόσληψης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών στην Ροδόπη

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε. Ν.Ροδόπης, έχοντας υπόψη την πρ.16 του αρθ.14 του Ν.1566/1985 και με το αρ. πρ.125257/Δ2/09-09-2013 έγγραφο, καθώς και το έγγραφο με τον αριθ. πρωτ. 127351/Δ2/11-09-2013 της Δ/νσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκηρύσσει συμπληρωματικά την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τη λειτουργία των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. στους κλάδους:
ΠΕ 18.049(Αισθητικής)
ΤΕ 01.19(Κομμωτικής)

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την υπ΄αρ. Δ1/111192/9-8-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας