ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας ( Δ.Σ.Ε.) είναι ο διακυβερνητικός οργανισμός που είναι εντεταλμένος να διαχειρίζεται τη Διεθνή Συμφωνία για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά.
Η έδρα του ΔΣΕ βρίσκεται στη Μαδρίτη. Μετά την υπογραφή της νέας συμφωνίας και στα πλαίσια του νέου οργανογράμματος, αναρτήθηκε στο site του ΔΣΕ, (http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/406vacancies) ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών, των προς πλήρωση κενών θέσεων προϊσταμένων των κάτωθι Τμημάτων:
1. Καλλιέργειας της ελιάς, τεχνολογίας ελαιολάδου και περιβάλλοντος
2. Παρατηρητηρίου και Πληροφοριακών συστημάτων
3. Εσωτερικού ελέγχου
4. Διοικητικής διαχείρισης και ανθρώπινου δυναμικού

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 6η Ιουλίου 2017 (για τα Τμήματα 1,2 και 3) και 13η Ιουλίου 2017 για το Τμήμα 4. Η τελική επιλογή των Προϊσταμένων θα γίνει από την Εκτελεστική Γραμματεία του ΔΣΕ. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να συμμετέχουν, πρέπει να αποστείλουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, απευθείας στο e-mail: iooc@internationaloliveoil.org, με κοινοποίηση στο email: etsouraki@minagric.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας