Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Παρατείνουμε μέχρι και τις 16 Ιουλίου 2012 την προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή των ληξιπροθέσμων μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012 χρεών στη ρύθμιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’), όπως ισχύει, η οποία λήγει στις 29 Ιουνίου 2012.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας