Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας στα έμμεσα μέλη του ΕΦΚΑ

Παρατείνονται η ασφαλιστική ικανότητα έμμεσων μελών, καθώς και οι προθεσμίες διοικητικών προσφυγών, βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19».

Συγκεκριμένα, στα έμμεσα μέλη που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020, αλλά την απώλεσαν στη συνέχεια και των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους εξαρτώνται παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και πάντως όχι πέραν της 30ής Απριλίου 2020.

Παράλληλα, οι προθεσμίες για την άσκηση ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, ιεραρχικών προσφυγών και γενικά διοικητικών προσφυγών, που απευθύνονται σε τοπικές διοικητικές επιτροπές ή σε άλλα διοικητικά όργανα και υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), αναστέλλονται μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας