Πάλι άνω κάτω ο ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜ-Θ . Απέρριψε η αποκεντρωμένη τις ενέργειες του Περιφερειάρχη

Την κάτωθι επιστολή δημοσίευσαν ως μέλη της ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜ-Θ  τα επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά την απόφαση  της αποκεντρωμένης περιφέρειας ΑΜΘ να απορρίψει τις ενέργειες της αιρετής περιφέρειας.

 

Τα Επιμελητήρια της Α.Μ.Θ, σήμερα 24-7-2020 και μετά την έκδοση της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 9098/22 Ιουλίου 2020 του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία ακύρωσε τις αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που αφορούσαν την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜ-Θ αλλά και της αναγκαιότητας σύστασης εσωτερικής επιτροπής για την παραλαβή των έργων των επιχειρήσεων της Περιφέρειάς μας, αιτηθήκαμε εγγράφως προς τον Περιφερειάρχη να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και νομότυπου ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι Διοικήσεις των Επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με γνώμονα την υποστήριξη των επιχειρήσεων της Περιφέρειάς μας θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για επαναφορά της σύννομης και ομαλής λειτουργίας της ΔΕΣΜ- ΟΣ ΑΜΘ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας