Ο συμπερασματικός Χριστός

Αφού οι πρώτοι άνθρωποι είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο πως ήταν μαύροι.
Κι αφού αυτοί πλάσθηκαν Κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του Θεού σύμφωνα με τας γραφάς.
Άρα ο Θεός ήταν μελαψός.
Κι αφού ο Χριστός ήταν ο υιός του μελαμψού Θεού και της λευκής Ισραηλίτισσας Μαρίας
Άρα ο Χριστός ήταν μιγάς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας