Ολοκληρώθηκε πενθήμερη εκπαίδευση αστυνομικών σε θέματα επιχειρησιακής ανάλυσης πληροφοριών για δίκτυα παράνομης μετανάστευσης

Εκπαίδευση σε θέματα επιχειρησιακής ανάλυσης πληροφοριών για δίκτυα παράνομης μετανάστευσης, πενθήμερης διάρκειας, ολοκληρώθηκε σήμερα (29.06.2012) στο εκπαιδευτικό κέντρο της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων δράσεων του ετήσιου προγράμματος έτους 2010, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων.
Στην εκπαίδευση συμμετείχαν δεκαεννιά (19) αστυνομικοί, που θα στελεχώσουν μελλοντικά ή υπηρετούν σε Υπηρεσίες συλλογής και διαχείρισης επιχειρησιακών πληροφοριών για τον τομέα αυτό σε όλη την επικράτεια.
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση γνώσεων από τα στελέχη, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα, ώστε να είναι σε θέση να αναλύουν επιχειρησιακά δεδομένα και να υποβοηθούν την αστυνομική έρευνα κατά την προανάκριση σημαντικών υποθέσεων, με απώτερο στόχο την αύξηση του επιπέδου της αποτελεσματικότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στην εξάρθρωση των κυκλωμάτων διακίνησης παράνομων μεταναστών.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλάμβανε μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν:

Tην επιχειρησιακή ανάλυση εγκληματολογικών πληροφοριών
Τη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού επιχειρησιακής ανάλυσης
Την εκπόνηση εκθέσεων
Τη παρουσίαση αποτελεσμάτων
Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτέλεσαν έμπειροι και καταρτισμένοι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι εκπαιδευτικές δράσεις των ετήσιων προγραμμάτων (2008, 2009, 2010, 2011 κ.ο.κ) του Ευρωπαικού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων , χρηματοδοτούνται κατά 75% από Ευρωπαϊκούς πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων) και κατά 25% από Εθνικούς πόρους.
Γενικός στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων είναι η υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών-μελών για την επίτευξη υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ελέγχου προσώπων και επιτήρησης των εξωτερικών τους συνόρων, στο πλαίσιο κοινών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας