Οι προτάσεις του εμπορικού επιμελητηρίου Ροδόπης στη διακομματική για την ανάπτυξη

Στην αρχή μιας νέας εποχής για την Ελλάδα, της ανάκαμψης και της ανταγωνιστικότητας, η Θράκη θα μπορούσε να αποτελέσει έναν μείζονος σημασίας παράγοντα προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το πρότυπο ενός νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και παραγωγικού μοντέλου της χώρας.
Είναι περιοχή με σημαντικότατα συγκριτικά πλεονεκτήματα που απορρέουν κυρίως από τη στρατηγική θέση της (σταυροδρόμι Βαλκανικών χωρών, Μαύρης Θάλασσας, Τουρκίας), τις υποδομές της (Εγνατία Οδός, κάθετοι άξονες προς Βουλγαρία και Βαλκάνια, λιμάνι, αεροδρόμιο και βιομηχανικές περιοχές) και τις ενεργειακές δυνατότητές της (αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου, αιολική ενέργεια και γεωθερμία, η οποία ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί).
Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν η ύπαρξη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενός από τα πιο δυναμικά πανεπιστήμια της χώρας, που προσπαθεί εδώ και χρόνια, σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς του τόπου, να συνδέσει την εκπαίδευση με την παραγωγή και ο πρωτογενής τομέας, που ήταν ανέκαθεν πολύ σημαντικός για την οικονομία της περιοχής και τροφοδότης των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
Η Ροδόπη και η Θράκη διαχρονικά συγκέντρωναν το επιχειρηματικό ενδιαφέρον Ελλήνων αλλά και ξένων επενδυτών σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, το οποίο όμως είχε ως βάση μια δεδομένη και προσανατολισμένη πολιτική που αναδείκνυε τα πλεονεκτήματα της περιοχής, παρείχε ποικιλόμορφη στήριξη και προστασία κάθε επενδυτικής προσπάθειας και είχε ως επίκεντρο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας στους πολίτες της.
Την ίδια στιγμή παρουσιάζει μεγάλη πτώση στον Ακαθάριστο Σχηματισμό Παγίου Κεφαλαίου σε όλους τους κλάδους σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Φαίνεται δηλαδή, ότι είναι μια περιοχή μη ελκυστική για επιχειρηματική δραστηριότητα με αποτέλεσμα να προξενεί μεγάλη αποεπένδυση στην τοπική οικονομία και δυσάρεστα κοινωνικά αποτελέσματα, όπως ανεργία, χαμηλοί μισθοί και συντάξεις, φτώχεια. Η παραπάνω άσχημη οικονομική κατάσταση αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι η Θράκη παρουσιάζει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ πανελλαδικά, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, υποδηλώνοντας γεωγραφικά και διαρθρωτικά προβλήματα ανταγωνιστικότητας.
Σήμερα η οικονομία της περιοχής, με τις ιδιαιτερότητες που έχει λόγω θέσης και πληθυσμιακής σύνθεσης, αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα τα οποία αντανακλούν στην αγορά, καταδεικνύουν την κατακόρυφη μείωση της αγοραστικής δύναμης, τον περιορισμό της κατανάλωσης και την απουσία οποιασδήποτε σοβαρής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
Πώς είναι δυνατόν, μια περιοχή που συγκεντρώνει πλεονεκτήματα που δεν έχει καμιά άλλη στην επικράτεια και ενώ θα έπρεπε να αποτελεί φάρο ανάπτυξης και παραγωγικότητας για την ευρύτερη περιοχή, να συνθλίβεται ανάμεσα στις οικονομίες της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, αποτελεί σήμερα μεγάλο ερωτηματικό. Προφανώς και κάτι κάνουμε λάθος. Σ’ αυτό το λάθος και στη διόρθωση αυτού του λάθους θα πρέπει να απαντήσει η Επιτροπή για τη Θράκη και το σχέδιό της.
Τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς όχι πια μακροπρόθεσμα αλλά βραχυπρόθεσμα, τρείς παράγοντες θα επηρεάσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον γενικότερα στον ελλαδικό χώρο αλλά και στη Θράκη ειδικότερα και αυτοί είναι: 1. Οι μεγάλες κλιματικές αλλαγές, 2. τα τεράστια κύματα μετανάστευσης, 3. η τρομακτική ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας. Σε αυτά τα μεγάλα θέματα η Θράκη δεν πρέπει να βρεθεί ανοχύρωτη. Το σχέδιο για τη Θράκη πρέπει να απαντά σε αυτές και άλλες προκλήσεις, μέσω ενός δυναμικού αλλά και ευέλικτου πλάνου που χωρίζει και εξειδικεύει τις ενέργειες, χωρίς όμως να τις αφήνει ασύνδετες μεταξύ τους, τόσο στην προσήλωση στον τελικό σκοπό όσο και στον χρόνο υλοποίησής τους.

Επιγραμματικά οι απόψεις μας θα επιμεριστούν στους παρακάτω τομείς της οικονομικής ζωής, προσδιορίζοντας εν συντομία τα σημεία που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού:

Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Στήριξη και διάσωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων της Θράκης μέσα από διάφορα μέτρα, όπως φορολογικά (μείωση ΦΠΑ ή φορολογικών συντελεστών), επιδότηση κόστους εργασίας (σε αντικατάσταση του 12%), μείωση της φορολογίας των καυσίμων, κλπ.
• Πάταξη λαθρεμπορίου – παρεμπορίου (αποτελεί τον μεγαλύτερο βραχνά της περιοχής λόγω γειτνίασης με Βουλγαρία και Τουρκία, χώρες με τεράστιες διαφορές, τόσο σε φορολογικούς συντελεστές όσο και σε μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος).
• Αδυναμία πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα για χορήγηση κεφαλαίων κίνησης.

Β) ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΔΡΟΜΟΙ-ΛΙΜΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ-ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ)
• Δημιουργία σιδηροδρομικής «Εγνατίας» με παράλληλη ηλεκτροδότηση του σιδηροδρομικού δικτύου.
• Εκσυγχρονισμός όλων των κεντρικών λιμένων της Θράκης και κυρίως της Αλεξανδρούπολης – Σύνδεσή τους με οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες.
• Ανάπτυξη μαρίνων για πρόσβαση σκαφών αναψυχής στις ακτές της Θράκης.
• Συνεχής συντήρηση της Εγνατίας Οδού και του επαρχιακού οδικού δικτύου.
• Άμεση αποκατάσταση της γέφυρας του Πολυάνθου που κατέρρευσε στην παλιά εθνική οδό Κομοτηνής – Ξάνθης.
• Εξωραϊσμός των πυλών εισόδου (όλες έχουν άθλια εικόνα για πρώτη πύλη εισόδου στην Ε.Ε., τόσο σε αισθητική όσο και σε εξυπηρέτηση).

Γ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η αποβιομηχάνιση πλήγωσε όλες τις ΒΙΠΕ και χαρακτηριστική είναι η μελέτη του ΣΒΕ (2018) όπου σύμφωνα με αυτή κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης καταγράφηκε η έντονη εξωστρεφής δραστηριότητα των μεταποιητικών επιχειρήσεων, που υποδηλώνει μία υγιή αντίδραση και για το λόγο αυτό απαιτείται παγίωση της στρατηγικής εξωστρέφειας, ως βασικού προσανατολισμού της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.
Η διατήρηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας αλλά και ανάσχεσης εισαγωγών πρέπει να διατηρηθεί εξασφαλίζοντας στις επιχειρήσεις πάση θυσία ανταγωνιστικά στοιχεία των Γενικών Βιομηχανικών τους Εξόδων που μπορούν να επηρεαστούν εντόπια. Τα πανελλαδικά θέματα αντιμετωπίζονται κεντρικά από τριτοβάθμιες ενώσεις και θεσμούς.
Ως εκ τούτου θα εξειδικεύσουμε εν συντομία παρακάτω εστιάζοντας κυρίως στις συνιστώσες μεγέθυνσης της μεταποίησης εντός ΒΙΠΕΚΟ είτε μέσω επέκτασης υπαρχόντων επενδύσεων είτε για την προσέλκυση νέων. Κατά την πλειονότητα τους τα θέματα παρακάτω εντοπίζονται σε όλες τις ΒΙΠΕ της ΠΑΜΑΘ:
• Χαμηλή ποιότητα ρεύματος με αποτέλεσμα τον κίνδυνο ατυχημάτων και ρίσκο σοβαρών ζημιών στον ηλεκτρολογικό (Η/Μ) εξοπλισμό.
• Έλλειψη χωρητικότητας για επενδύσεις ΑΠΕ που είναι σημαντικές για την μείωση του κόστους των επιχειρήσεων.
• Αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας ΒΙΠΕ. Θα πρέπει α) να υπάρξει συμμετοχή στις διεργασίες την νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που θα παράγει προτάσεις για το νέο νόμο πλαίσιο που θα αντικαταστήσει τον ν. 3982/2011 καθώς επίσης και η διερεύνηση της δυνατότητας αυτοδιαχείρισης των βιομηχανικών περιοχών που αποδεδειγμένα έχει αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση προς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις παράλληλα με αυξημένη εισπραξιμότητα όπου έχει εφαρμοστεί (Κιλκίς Α’ ΒΙΠΕ Βόλου) και β) η ενεργοποίηση διατάξεων του ν. 4605/2019 για την επανεξέταση του παρόντος κανονισμού λειτουργίας.
• Μη ανταποδοτική και σπάταλη τιμολόγηση υπηρεσιών εντός ΒΙΠΕ.
• Πάγια έλλειψη σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ιδίως μετά τα χρόνια της έντονης αποβιομηχάνισης. Πρέπει να δημιουργηθούν εκτεταμένες δομές εκπαίδευσης και μαθητείας.
• Αδειοδοτικά. Αν και το πλαίσιο εκσυγχρονίζεται διαρκώς από την κεντρική διοίκηση απαιτείται επαγρύπνηση των αρμόδιων σχετικών φορέων που είναι επιφορτισμένες με την αδειοδότηση επιχειρήσεων. Είναι κρίσιμος ο παράγοντας χρόνος σε επενδύσεις.
• Κόστος γης εντός ΒΙΠΕ. Είναι σημαντικό να ακολουθεί εξορθολογισμένες και σύγχρονες μεθόδους αποτίμησης που επίσης θα συνάδουν με το επίπεδο των πραγματικών ωφελειών και τιμών όμορων εκτάσεων.
• Πρακτική διασύνδεση με ΔΠΘ και δράσεις καινοτομίας.

Δ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ-ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Η Θράκη συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι ενεργειακός κόμβος (αγωγός πετρελαίου, αγωγός φυσικού αερίου, αιολική ενέργεια και κυρίως γεωθερμία), στην πραγματικότητα όμως είναι κόμβος διέλευσης, γιατί ούτε μεταποιεί, ούτε εκμεταλλεύεται (δίκτυα σε πόλεις) αλλά ούτε απολαμβάνει ανταποδοτικά οφέλη στον χώρο της.
Πρέπει να υπάρξουν ανταποδοτικές παροχές στην τοπική κοινωνία και οικονομία μέσω της ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου και της δημιουργίας θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση της γεωθερμίας (ενός από τα μεγαλύτερα πεδία της χώρας) – Δυνατότητα τηλεθέρμανσης.

Ε) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Παρατηρείται υψηλή φορολόγηση των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα την αποτροπή νέων επενδύσεων και τη μεγάλη επιβάρυνση των υφιστάμενων. Ειδικά για την Θράκη θα πρέπει:
• Να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές σε ανταγωνιστικά επίπεδα σε σχέση με τις όμορες χώρες.
• Να εφαρμοστεί ένας κοινός φορολογικός συντελεστής επί των κερδών, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής των επιχειρήσεων.
• Να υπάρξει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα.
• Να υπάρξει δυνατότητα δημιουργίας «αφορολόγητου αποθεματικού» σε συνεπείς ασφαλιστικά και ενήμερες φορολογικά επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής για επενδύσεις παγίων και προσλήψεις πλήρους απασχόλησης.

ΣΤ) ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Παρατηρείται μεγάλη έλλειψη ρευστότητας για τις επιχειρήσεις. Υπάρχει ανάγκη άμεσης διοχέτευσης κεφαλαίων κίνησης, κυρίως προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού από αυτά που ισχύουν. Η ρευστότητα που δόθηκε ήδη στις τράπεζες δεν διοχετεύεται στην αγορά.

Ζ) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Η Θράκη είναι ιστορικά γεωργική περιοχή με δυνατότητα πρωτογενούς παραγωγής (επιχειρηματική δομή). Παρόλα αυτά υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα (μικρό μέγεθος, πολυδιάσπαση) που δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική χρήση εξοπλισμού και υδατικών πόρων, χαμηλό επίπεδο τυποποίησης λόγω αποβιομηχάνισης, αυξημένο κόστος διάθεσης των αγροτικών προϊόντων λόγω του απομακρυσμένου της περιοχής, χαμηλό τεχνολογικό επίπεδο καλλιεργητικών μεθόδων και χαμηλή παρουσία νέων δυναμικών καλλιεργειών.
Πρέπει μέσω ενός στοχευμένου σχεδίου να οδηγήσουμε τους αγρότες της περιοχής από τη φιλοσοφία των ανοιχτών καλλιεργειών (βαμβάκι, σιτηρά, καπνός) στο μοντέλο του αγρότη επιχειρηματία (υπάρχουν οι προϋποθέσεις, π.χ. εκμετάλλευση γεωθερμίας για μηδενικό ενεργειακό κόστος στην παραγωγή σε θερμοκήπια).

Η) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
• Περαιτέρω ανάπτυξη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), που είναι από τα πιο δυναμικά της χώρας και όχι μόνο.
• Σύνδεση του Δ.Π.Θ. με την παραγωγή, ώστε να στελεχώνονται οι επιχειρήσεις μας με ντόπιους, κατά κύριο λόγο, επιστήμονες και να μειωθούν τα τοπικά ποσοστά ανεργίας.
• Επίτευξη συνεργασίας επιχειρήσεων – Δ.Π.Θ. στην έρευνα και τεχνολογία και την καινοτομία γενικότερα. Αυτό επιτυγχάνεται μόνον όταν οι τελειόφοιτοι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην παραγωγική διαδικασία και οι επιχειρηματίες συμμετέχουν στη συνδιαμόρφωση του οδηγού σπουδών των συνδεδεμένων πανεπιστημιακών τμημάτων.

Θ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
Πρέπει να υπάρξει από την Πολιτεία ξεχωριστή στρατηγική για τη Θράκη, μέσω εξειδικευμένων κινήτρων που θα δοθούν για την προσέλκυση επενδύσεων και νέων θέσεων εργασίας.
Ο Αναπτυξιακός Νόμος θα πρέπει να έχει υψηλότερα ποσοστά επιδότησης και ξεχωριστό budget για την περιοχή καθώς και αυστηρά κριτήρια ένταξης και παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των επενδύσεων για να μην έχουμε αρνητικά φαινόμενα του παρελθόντος.

Ι) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ-ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ-ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
Θα πρέπει να μπει τέλος στον μόνιμο βραχνά της περιοχής, το λαθρεμπόριο – παρεμπόριο από Τουρκία και Βουλγαρία, που συνθλίβει τις επιχειρήσεις της Θράκης και δημιουργεί τεράστια απώλεια εσόδων για το ελληνικό κράτος. Κατά την άποψή μας θα πρέπει:
• Να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν τα ΚΕΛΑΥΕ.
• Να στελεχωθούν οι ΚΟΕ Ροδόπης (έχουν συσταθεί, δεν έχουν επανδρωθεί).
• Να στελεχωθεί και να λειτουργήσει η μόνιμη εγκατάσταση για τη στέγαση των κλιμακίων ελέγχου στον κάθετο άξονα Νυμφαία – Μακάζα.
• Να διενεργούνται έλεγχοι από τα κλιμάκια σε εικοσιτετράωρη βάση.
• Να διασυνδεθούν οι ελληνικές υπηρεσίες με τους οικονομικούς φορείς της Βουλγαρίας ώστε να γίνεται διασταύρωση τιμολογίων.
• Να εγκατασταθεί στα σύνορα γεφυροπλάστιγγα και scanner για να γίνεται διασταύρωση των στοιχείων.
• Να γίνονται έλεγχοι παρανόμως εισαχθέντων και αδήλωτων προϊόντων, που υπόκεινται σε τελωνειακές υποχρεώσεις.
• Να γίνει προσδιορισμός των κλάδων υψηλής παραβατικότητας και επανάληψη τακτικών ελέγχων για προσδιορισμό υποτροπής.
• Να εξαντληθεί η αυστηρότητα του νόμου (κατάσχεση φορτίων και δέσμευση μεταφορικού μέσου) ώστε να αποτυπωθεί κλίμα αποφασιστικότητας στην πάταξη κάθε παράνομης διακίνησης και εμπορίας.
• Να γίνεται αθροιστική επιβολή διαφορετικών προστίμων για κάθε παράβαση του ίδιου μεταφορέα (Τελωνείο, Υγειονομικό, κλπ.).
• Να εντατικοποιηθούν οι αυστηροί έλεγχοι στις αποθήκες χονδρικής διανομής και πώλησης, όπου συγκεντρώνονται τα παράνομα εμπορεύματα.
• Να αναβαθμιστεί ο ρόλος του ΣΥΚΕΑΑΠ, μέσω διενέργειας εντατικότερων και ποιοτικότερων ελέγχων, με τη άμεση δέσμευση και καταστροφή των κατασχεμένων αντικειμένων.
• Να διενεργούνται εξονυχιστικοί έλεγχοι τόσο στα εμπορεύματα υπαίθριου εμπορίου όσο και στις άδειες των μικροπωλητών.

ΙΑ) ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΡΓΑΦΙΑ-ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-ΝΕΟΙ-ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η ύπαρξη της μουσουλμανικής μειονότητας πρέπει να αναδειχθεί ως παράγοντας σταθερότητας και συνεργασίας με την Τουρκία και τον ισλαμικό κόσμο, μέσω της προώθησης του μοντέλου ειρηνικής συνύπαρξης και επιχειρηματικής σύνδεσης με τις χώρες της Ανατολής.
Το ίδιο βέβαια ισχύει για τους παλιννοστούντες Πόντιους ως προς τη διασύνδεσή μας με τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας.
Καίριο ζήτημα, ειδικά για την περιοχή της Θράκης, είναι να παραμείνει ο κόσμος της σε αυτήν και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κάποια από τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν μπορεί να είναι:
• Κίνητρα για τις εργαζόμενες και μη εργαζόμενες μητέρες.
• Παροχή αυξημένου αφορολογήτου ορίου σε οικογένειες που θα αποκτούν από 2 παιδιά και πάνω.
• Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κατοικιών που ανήκουν στην ιδιοκτησία του κράτους σε νέους γονείς.
• Χαμηλότοκα και με ευκολίες αποπληρωμής δάνεια από τις Τράπεζες σε νέες οικογένειες για αγορά πρώτης κατοικίας.
• Μείωση εργοδοτικών εισφορών σε νέες και νέους εργαζόμενους γονείς.
• Αμέριστη συμπαράσταση του κράτους σε ζευγάρια με πρόβλημα υπογονιμότητας.

ΙΒ) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της περιοχής είναι και το τουριστικό προϊόν. Μετά τη διάνοιξη του Τελωνείου Νυμφαίας διέρχεται από την περιοχή μας πλήθος βαλκάνιων εν δυνάμει τουριστών. Απαραίτητη προϋπόθεση συγκράτησης σημαντικού αριθμού αυτών, αλλά και προσέλκυσης άλλων εκτός Βαλκανίων, στην Θράκη είναι:
• Η Δημιουργία υποδομών (σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες, οδική σύνδεση όλης της παραλιακής ζώνης της Θράκης, κλπ), η ανάδειξη των ιστορικών μνημείων της, της πλούσιας ομορφιάς της, κλπ.
• Προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού, φιλικού προς το περιβάλλον, με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που θα ευνοούν φυσιολατρικές δράσεις, όπως η πεζοπορία, με διαμόρφωση μονοπατιών περιπάτου, ποδηλάτου βουνού, με ειδικές σημάνσεις.
• Η αξιοποίηση της ορεινής ζώνης της περιοχής μέσω του κάθετου άξονα της Βουλγαρίας.
• Η ολοκληρωμένη στρατηγική προώθησης των Τουριστικών προϊόντων της Θράκης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Προώθηση σε νέες τουριστικές αγορές.

ΙΓ) ΑΝΤΙΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ (ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ RAMSAR,NATURA, κλπ)
Πρέπει να βρεθεί λύση ώστε να μπορέσουν να γίνουν αναπτυξιακές επενδύσεις στην περιοχή, μέσα στα πλαίσια σεβασμού των περιβαλλοντικών συνθηκών Ramsar, Natura, οι οποίες δρουν ανασταλτικά για αυτές.

ΙΔ) ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΕΣΠΑ
Ένα σημαντικό βήμα για την αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ θα ήταν να κατέβει η βαθμολογία ένταξης στα διάφορα προγράμματα, καθώς λόγω υψηλής βάσης πολλές αιτήσεις έχουν απορριφθεί ενώ αφορούν σε αξιόλογα επενδυτικά σχέδια που έχουν υλοποιηθεί ή θα μπορούσαν να υλοποιηθούν προσφέροντας σημαντική ρευστότητα στην οικονομία και τις επιχειρήσεις.

ΙΕ) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Λόγω της μεγάλης απόστασης της Θράκης από τα μεγάλα κέντρα διανομής τα προϊόντα που έρχονται και φεύγουν από αυτήν επιβαρύνονται με επιπλέον μεταφορικά κόστος. Θα πρέπει λοιπόν, για να είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας να υπάρξει επιδότηση του κόστους μεταφοράς τους.
Επίσης, τα μεταφορικά είναι καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή χωροθέτησης μια επένδυσης. Με σειρά πολυπλοκότητας αναφέρονται σαν κρίσιμα θέματα στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τα εξής:
• Διέλευση TIR από κάθετο άξονα Κομοτηνής-Κίρτζαλι
• Μεταφορικό ισοδύναμο για μείωση οδικών μεταφορών (λόγω διοδίων)
• Άρση καμποτάζ μεταφορών θάλασσας
• Τελωνείο εντός ΒΙΠΕ
• Σιδηροδρομικός εμπορευματικός σταθμός εντός ΒΙΠΕ
• Ενίσχυση των περιφερειακών λιμανιών, όφελος τόσο για την αγορά πρώτης ύλης όσο και για τις εξαγωγές αλλά και πωλήσεις γενικά (καμποτάζ παραπάνω).

ΙΣΤ) ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Είμαστε θετικοί στην εξόρυξη ζεόλιθου στην περιοχή αλλά κάθετα αρνητικοί στην προοπτική εξόρυξης χρυσού με τις ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές συνέπειες.

ΙΖ) ΔΙΠΟΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΛΙΜΑΝΙ-ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ)
• Ανάπτυξη του λιμένα Αλεξανδρούπολης, γύρω από τον οποίο θα μπορέσει να χτιστεί η οικονομία της περιοχής.
• Σύνδεση του λιμένα Αλεξανδρούπολης με τον κάθετο άξονα Κομοτηνής – Μακάζα, από όπου θα πρέπει να επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών TIR και λεωφορείων.

ΙΗ) ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
• Ισχυρότερα κίνητρα σε επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό.
• Αναμόρφωση των διαδικασιών διασυνοριακού εμπορίου προς την κατεύθυνση των φθηνότερων, ταχύτερων και απλούστερων τελωνειακών και προ-τελωνειακών υπηρεσιών. Δημιουργία «Κέντρων Εξυπηρέτησης Εξαγωγέων» στα μεγάλα τελωνεία με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση επιχειρήσεων με σημαντικές εξαγωγικές ροές και τελωνειακές πιστοποιήσεις (π.χ. ΑΕΟ, απλουστευμένες διαδικασίες, κ.τλ.).
• Δημιουργία ενιαίου tax portfolio σε κάθε εξαγωγική επιχείρηση για τον άμεσο συμψηφισμό κάθε είδους πιστωτικών/χρεωστικών φόρων, τελών, δασμών, κ.τλ. (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) καθώς και περαιτέρω απλουστεύσεις και διευκολύνσεις στις συνεπείς εξαγωγικές επιχειρήσεις (π.χ. ευνοϊκότερο χρονοδιάγραμμα πληρωμής/επιστροφής φόρων)
• Πιστοποιήσεις: Περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών λήψης τελωνειακών πιστοποιητικών (π.χ. ΑΕΟ, απλουστευμένες διαδικασίες, κτλ).
Εν κατακλείδι, πιστεύουμε ότι η Θράκη έχει ανάγκη από μία μεγάλη επενδυτική προσπάθεια που θα απασχολήσει εργατικό δυναμικό, εξειδικευμένα στελέχη, θα εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους της περιοχής και θα σεβαστεί το περιβάλλον και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί η σημερινή κυβέρνηση. Εδώ καθοριστικό ρόλο θα παίξει το δίπολο Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής που αναφέραμε παραπάνω.
Σε αυτό το αναπτυξιακό δίπολο Αλεξανδρούπολης (λιμάνι, σιδηρόδρομος, Εγνατία, αεροδρόμιο) και Κομοτηνής (διοικητικό κέντρο, κάθετος άξονας νυμφαίας, ενδοχώρα Βαλκανικής), που μπορεί να απογειώσει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής, φαντάζει απαραίτητο συμπλήρωμα η ύπαρξη ενός οικονομικού – επιχειρηματικού χώρου ειδικού σκοπού. Ένα είδος ζώνης όπου με κατάλληλα κίνητρα θα αναπτύξουμε το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας πιλοτικά, εστιάζοντας στις επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου, στην καινοτομία, στη σύνδεση με την υψηλή τεχνολογία. Ένα μοντέλο που δεν θα εστιάζει στο κόστος εργασίας αλλά στην ανταγωνιστικότητα προϊόντων τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας υψηλά αμειβόμενες και κυρίως σταθερές θέσεις εργασίας, που αποτελούν το τελικό ζητούμενο και εξασφαλίζουν όσο τίποτε άλλο τη θωράκιση της Θράκης. Αυτός ο χώρος μπορεί να είναι η ΒΙΠΕ Κομοτηνής, η μεγαλύτερη ΒΙΠΕ της χώρας, μετά τις ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης και Αττικής, με πολύ καλή οργάνωση και υποδομές.
Οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις πρέπει να βρουν τη Θράκης μας θωρακισμένη και εύρωστη οικονομικά, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας