ΟΑΕΔ: 100 % Επιδότηση για Ίδρυση Επιχείρησης για ΑΝΕΡΓΟΥΣ 18-29 ετών

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες, καθώς 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες

Σε ποιους απευθύνεται

«Δυνητικοί δικαιούχοι»-ωφελούμενοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης 18-29 ετών.

Τι χρηματοδοτείται

Δαπάνες για την έναρξη της επιχείρησης.

Διάρκεια Υλοποίησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

Χρηματοδότηση έργου

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 43.000.000€.
Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της Δράσης ανέρχεται σε 14.800€ σε 3 δόσεις.

Υποβολή Προτάσεων

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη Υποβολών: 10 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00:00
Λήξη Υποβολών: 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00
*Η αξιολόγηση γίνεται βάση βαθμολογικών κριτηρίων

Εγγραφείτε στο Newsletter μας