Ξεκινά Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης στο ΔΠΘ

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην προσπάθεια για βελτίωση της καθημερινότητας και της ασφάλειας των μελών της πανεπιστημιακής του κοινότητας προχωρά στη δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής έκτακτης ανάγκης με αριθμό 11314, που θα ξεκινήσει 2 Απριλίου.

Ο λόγος εκκίνησης εντός των διακοπών είναι η πρόθεση της Διοίκησης να υπάρξει μία περίοδος προσαρμογής της γραμμής μέχρι την επάνοδο των φοιτητών στις 16 Απριλίου.

Κάθε μέλος του ΔΠΘ μπορεί να καλεί το νούμερο αυτό για να αναφέρει ή να καταγγείλει κάποιο περιστατικό έκτακτης ανάγκης. Με βάση την περιοχή από την οποία καλεί κάποιος, θα ενεργοποιείται ο αντίστοιχος παραλήπτης της γραμμής. Η υπηρεσία θα είναι 24ωρης λειτουργίας και θα αφορά μόνο επείγοντα περιστατικά, για τα οποία θα ειδοποιείται ο φύλακας του κεντρικού φυλακίου της Πανεπιστημιούπολης κάθε πόλης στην οποία στεγάζονται τμήματα του ΔΠΘ.

Η καταγραφή και η βάση δεδομένων που θα υπάρξει για τα φαινόμενα αυτά θα βοηθήσει τη διοίκηση του Πανεπιστημίου να καταστείλει άσχημα φαινόμενα και να βελτιώσει τόσο τις υπηρεσίες φύλαξης όσο και τη διαβίωση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας