Ξεκινάνε στις 20 Μαρτίου οι αιτήσεις για το επίδομα στέγασης

Σας ενημερώνουμε ότι στις 20-03-2019 ημέρα Τετάρτη, ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους του προγράμματος Επίδομα Στέγασης.
Η υποβολή αίτησης γίνεται είτε ηλεκτρονικά απευθείας από τους ενδιαφερόμενους, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης που χρησιμοποιούν για υποβολή φορολογικής δήλωσης (TAXIS NET) στην ιστοσελίδα www.epidomastegasis.gr, είτε, στη Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών Δήμου Κομοτηνής – Πρόνοια (Φιλικής Εταιρείας και Φιλίππου – ώρες εξυπηρέτησης 09.00 – 14.00 – Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2531022535 & 2531082104).
Κάτοικοι άλλων Δήμων απευθύνονται στους οικείους Δήμους.
Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στην παραπάνω Υπηρεσία. Αίτηση υποβάλλεται από αυτόν στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο.
Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχει μαζί του ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι:
1. Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τρέχοντος φορολογικού έτους που έχει εκκαθαρισθεί.
2. Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής τους.
3. Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN) του αιτούντα (είτε είναι κύριος δικαιούχους του λογαριασμού είτε συνδικαιούχος).
4. Αστυνομική Ταυτότητα ή άδεια διαμονής σε ισχύ (ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της για αλλοδαπούς).
5. Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).
6. Εκτύπωση ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.
7. Λογαριασμό ΔΕΗ.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.epidomastegasis.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας