Νέες Διευθύνσεις και Τηλέφωνα Υπηρεσιών ΠΑΜΘ

Ύστερα από τη νέα χωρική κατανομή και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ στη Κομοτηνή, οι υπηρεσίες λειτουργούν στο εξής κανονικά στα παρακάτω κτίρια:

Κτίριο Περιφέρειας έναντι Δημοτικού Σταδίου Κομοτηνής, οδός Γ. Κακουλίδου 1
Γραφείο Περιφερειάρχη, Τηλ: 25313 – 52100 (1ος όροφος)
Εκτελεστικός Γραμματέας, Τηλ: 25313 – 52120 (1ος όροφος)
Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΠΑΜΘ Τηλ: 25313 – 52150, 151 (1ος όροφος)
Νομική Υπηρεσία, Τηλ: 25313 – 52117 (1ος όροφος)
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, Τηλ: 25313 – 52107 (1ος όροφος)
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, Τηλ: 25313 – 52121 (1ος όροφος)
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΑΜΘ, Τηλ: 25313 – 52191 (Ισόγειο)
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΑΜΘ, Τηλ: 25313 – 52161 (Ισόγειο)

Κτίριο πρώην Νομαρχίας Ροδόπης, Λεωφ. Δημοκρατίας 1
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, Τηλ: 25310 – 34123 (1ος όροφος)
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΑΜΘ, Τηλ: 25313 – 50106 (1ος όροφος)
Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΑΜΘ, Τηλ: 25313 – 50103 (1ος όροφος)
Διεύθυνση Διοίκησης ΠΑΜΘ, Τηλ: 25313 – 50170 (1ος όροφος)
Διεύθυνση Οικονομικού ΠΑΜΘ, Τηλ: 25313 – 50114 (3ος όροφος)
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ, Τηλ: 25313 – 50107 (4ος όροφος)
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ, Τηλ: 25313 – 50439 (4ος όροφος)
Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ, Τηλ: 25313 – 50415 (4ος όροφος)
Διεύθυνση Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ, Τηλ: 25313 – 50264 (3ος όροφος)
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ροδόπης, Τηλ: 25313 – 50420 (4ος όροφος)
Αυτοτελές Τμήμα Π.Α.Μ. Π.Σ.Ε.Α. ΠΑΜΘ, Τηλ: 25313 – 50299 (2ος όροφος)
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΑΜΘ, Τηλ: 25313 – 50185 (1ος όροφος)

Κτιριακό Συγκρότημα επί της οδού Φιλίππου 82 (πρώην ΥΕΒ)
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ροδόπης, Τηλ: 25313 – 53943
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΑΜΘ, Τηλ: 25313 – 54230
Διεύθυνση Ανάπτυξης Ροδόπης, Τηλ: 25313 – 54205
Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΠΑΜΘ, Τηλ: 25313-54229
Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού ΠΑΜΘ, Τηλ:25313 – 54226
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΑΜΘ, Τηλ: 25313 – 54305
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ροδόπης, Τηλ: 25313- 53920
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ, Τηλ: 25313 – 53953
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Ροδόπης, Τηλ: 25313 – 53957

Κτίριο πρώην ΔΕΚΕ – ΔΕΣΕ, οδός Σισμάνογλου 78
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ, Τηλ: 25310 – 83182 (1ος -2ος όροφος)
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΑΜΘ, Τηλ: 25310 – 81085 (4ος όροφος)
Τμήμα Υδροοικονομίας και Περιβάλλοντος Ροδόπης, Τηλ: 25310 – 81085 (4ος όροφος)

Κτίριο στην συμβολή των οδών Υψηλάντου και Συμεωνίδη (πρώην Υγειονομικό)
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ, Τηλ: 25313 – 54127 (1ος όροφος)
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ, Τηλ: 25313 – 54137 (1ος όροφος)
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ, Τηλ: 25313 – 54149 (Ισόγειο)
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ροδόπης, Τηλ: 25313 – 54100 (Ισόγειο)

Εγγραφείτε στο Newsletter μας