Μείωση λειτουργικών δαπανών για τον ΟΑΕΔ

Μείωση των λειτουργικών δαπανών και του κόστους στέγασης των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ έχει επέλθει μέσα από μια σειρά στοχευμένων ενεργειών οι οποίες εντατικοποιούνται σε συντονισμό με το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Με τη μεταστέγαση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε ιδιόκτητα κτίρια και την ενοποίηση τους σε όμορους δήμους, σωρευτικά έχει επέλθει μείωση των δαπανών για ενοίκια της τάξης του 40% την περίοδο 2010 – 2013. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι δαπάνες για τα μισθώματα του ΟΑΕΔ από 5,1 εκατ. ευρώ το 2009, στο τέλος του 2013 θα έχουν μειωθεί στα 3 εκατ. ευρώ.
Επίσης, με την εφαρμογή συστημάτων προγραμματισμού προμηθειών έχει επιτευχθεί μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 23% για την ίδια περίοδο 2010 – 2013. Κατά περίπτωση (π.χ. «υπηρεσίες προς ΟΑΕΔ») η μείωση της δαπάνης φτάνει στο 27%, ενώ σε άλλες περιπτώσεις -παρά την ενσωμάτωση του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του τ. Οργανισμού Εργατικής Εστίας- έχει συγκρατηθεί στα επίπεδα του 2010.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας