Ματαίωση ανοιχτού δημοσίου διαγωνισμού «100 καλλιτεχνικά έργα για την Ισότητα των Φύλων»

O πολιτισμός δεν είναι δευτερεύουσα ή λιγότερο σημαντική προτεραιότητα, όπως δεν υπάρχει και καμιά αμφιβολία ότι δικαιούται χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η πολιτική εκτίμηση, όμως, είναι, ότι το συγκεκριμένο έργο θα είχε περιορισμένο κοινωνικό όφελος, ενώ η συγκυρία απαιτεί άλλες πρωτοβουλίες με περισσοτέρους αποδέκτες.
Η νέα πολιτική του Υπουργείου Εσωτερικών έρχεται να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες που έχει σήμερα η χώρα λόγω έντονης οικονομικής κρίσης. Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα πρέπει να κατευθυνθούν σε έργα με ευρύτερους αποδέκτες και μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος.
Η ματαίωση του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού σε Τμήματα για την «Παραγωγή καλλιτεχνικών έργων που προωθούν την ισότητα των φύλων» με προϋπολογισμό 2.120.000 ευρώ, εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια.
Υπάρχει ρητή διαβεβαίωση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Μ. Βολουδάκη, προς τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, κ. Ζέττα Μακρή, ότι οι σχετικοί πόροι δεσμεύονται για να αξιοποιηθούν σε άλλα έργα ΕΣΠΑ για την ισότητα των φύλων με ευρύτερο κοινωνικό όφελος, που θα υποδείξει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
Ήδη επεξεργαζόμαστε νέες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή και δεν πρόκειται να απολεσθούν τα σχετικά κονδύλια του Ε.Σ.Π.Α.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας