Κωστής Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας κοινοτικών κονδυλίων

«Στρατηγικός μας στόχος είναι μια ποσοτική, ποιοτική και διοικητική βελτίωση της κατάστασης ως προς τη διαχείριση κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Για να πετύχουμε καλύτερους ρυθμούς απορρόφησης, περιορισμό της γραφειοκρατίας και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία σε σχέση με τα κοινοτικά προγράμματα. Πρόκειται άλλωστε για μια από τις δέκα διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας που παρουσιάσαμε στις αρχές Αυγούστου.
Κωδικοποιώντας, θα έλεγα πως οι έξι πρωτοβουλίες στις οποίες σήμερα επικεντρωνόμαστε, είναι οι εξής:
Πρώτον: Να επιταχύνουμε τους ρυθμούς απορρόφησης των πόρων σ’ ένα δυσμενές περιβάλλον ως προς τη ρευστότητα, πράγμα που με τη σειρά του επιβαρύνει, δυσκολεύει την πρόοδο του ΕΣΠΑ, ιδιαίτερα στα προγράμματα που έχουν ως προαπαιτούμενο τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
Δεύτερη πρωτοβουλία: Απλούστευση των διαδικασιών αξιοποίησης του προγράμματος.
Τρίτη πρωτοβουλία: Αναθεώρηση των προγραμμάτων της τρέχουσας περιόδου έτσι ώστε αφ ‘ενός να μη χάσουμε κονδύλια και αφ’ ετέρου να κατευθύνουμε τους πόρους που περισσεύουν στην υποστήριξη αφ’ ενός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αφ’ ετέρου στην απασχόληση, ιδιαίτερα των νέων.
Τέταρτη πρωτοβουλία: Να υποβοηθήσουμε την εκτέλεση των 181 έργων προτεραιότητας του ΕΣΠΑ.
Πέμπτη πρωτοβουλία: Να εξασφαλίσουμε ότι θα ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα τα ημιτελή προγράμματα της περιόδου 2000-2006 για τα οποία γνωρίζετε ότι υφίστατο το θέμα της απώλειας κοινοτικών κονδυλίων.
Έκτη πρωτοβουλία: Μαζί με όλα αυτά να διαπραγματευθούμε σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση για το επόμενο ΕΣΠΑ, 2014-2020», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ.Κωστής Χατζηδάκης, κατά την διάρκεια χθεσινής Συνέντευξης Τύπου και συνέχισε:
«Ως προς την πρώτη προτεραιότητα: Μεγαλύτερη και ταχύτερη απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Όπως γνωρίζετε, η απορρόφηση των προγραμμάτων έχει επιπτώσεις στη ρευστότητα γι’ αυτό και μας νοιάζει ν’ απορροφηθούν τα χρήματα όσο το δυνατόν ταχύτερα. Αλλά, όπως ήδη σημείωσα, επηρεάζεται δυστυχώς και από την έλλειψη ρευστότητας, διότι τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος, το στέγνωμα της αγοράς, δυσχεραίνουν την απορρόφηση των κοινοτικών προγραμμάτων.
Όσο δεν υπάρχει ρευστό στην αγορά, υπάρχει δυσκολία απορρόφησης των πόρων που αφορούν σε προγράμματα του ΕΣΠΑ στα οποία συμμετέχει και ο ιδιωτικός τομέας.
Δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα: Αυτοκινητόδρομοι, και «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Δε στηρίζονται μόνο σε χρήματα του ΕΣΠΑ, στηρίζονται και σε χρήματα που θα βάλουν είτε Τράπεζες είτε ιδιώτες, μεγαλοεπενδυτές ή μικροεπενδυτές ανάλογα με την περίπτωση. Τα χρήματα του ιδιωτικού τομέα είναι το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση και τα κοινοτικά κονδύλια μένουν ως ένα βαθμό όμηρος της έλλειψης ρευστότητος, πράγμα το οποίο οδηγεί σε καθυστέρηση των απορροφήσεων.
Και προσπαθούμε και σ’ αυτά τα προγράμματα αλλά και γενικότερα, όπως ξέρετε, να βρούμε λύσεις για ν’ αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Δε θέλω να πω ότι αυτό είναι το μόνο πρόβλημα του ΕΣΠΑ, αλίμονο. Ασφαλώς υπάρχουν διάφορα διοικητικά προβλήματα, προβλήματα γραφειοκρατίας, διάφορες αδυναμίες τις οποίες προσπαθούμε ν’ αντιμετωπίσουμε.
Υπάρχουν επίσης και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιρλανδία είναι ένα παράδειγμα, η Πορτογαλία, είναι ένα άλλο παράδειγμα, που έχουν καλύτερες απορροφήσεις από την Ελλάδα. Θα θέλαμε η κατάσταση να είναι καλύτερη. Σε κάθε περίπτωση όμως, θέλω να τονίσω και κάτι που τόνισα και χθες στις Βρυξέλλες, ότι η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων στην Ελλάδα είναι σίγουρα καλύτερη σε σχέση με αυτό που νομίζουν ορισμένοι στο εξωτερικό.
Θέλουμε λοιπόν να παρουσιάσουμε την κατάσταση ακριβώς όπως είναι. Χωρίς θριαμβολογίες, αλλά και χωρίς καταστροφολογίες. Συγκεκριμένα με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε απορροφήσεις αυτή την ώρα της τάξεως του 45% ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 41%. Σας δίνουμε το σχετικό πίνακα για να κάνετε μόνοι σας τις συγκρίσεις. Και τον πίνακα αυτόν το διακίνησα και χθες στις Βρυξέλλες για ν’ αντιμετωπίσουμε την εσφαλμένη εικόνα που υπάρχει.
Έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρείται από κάποιους ότι στην Ελλάδα πάνε όλα στραβά.. Ε, όχι, δεν είναι όλα καλά στην Ελλάδα αλλά δε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όλα τα κάνουμε με λανθασμένο τρόπο.
Ειδικότερα, γίνομαι πιο λεπτομερειακός ως προς την απορρόφηση: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει το λεγόμενο κανόνα ν+3 για την απορρόφηση των προγραμμάτων. Αυτό σημαίνει πως εντός 3 ετών από την ώρα της δέσμευσης, είμαστε υποχρεωμένοι ν’ απορροφήσουμε τα κονδύλια, αλλιώς τα χάνουμε.
Πολλές χώρες αγωνίζονται αυτή την ώρα για να πιάσουν αυτό το στόχο. Η Ελλάδα πιστεύουμε ότι έχει πιάσει ήδη αυτό το στόχο για φέτος. Άρα, δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας κοινοτικών κονδυλίων. Εμείς όμως έχουμε δεσμευθεί και αυτό συνιστά και εσωτερική αλλά και διεθνή δέσμευση, πως σκοπεύουμε να επιτύχουμε ακόμα μεγαλύτερη απορρόφηση.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας