«Κοινωνική διγλωσσία και γλωσσική αλλαγή στην Κύπρο»

Την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020, στο πλαίσιο του Επιστημονικού Colloquium του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας θα μιλήσει η κ. Σταυρούλα Τσιπλάκου, Ανα-πληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με θέμα: «Κοινωνική διγλωσσία και γλωσσική αλλαγή στην Κύπρο». Η ομιλία θα πραγμα-τοποιηθεί στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (Νέο Προκάτ) από ώρας 18:00 έως ώρας 20:00, και είναι ανοικτή στα μέλη Δ.Ε.Π., τους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Θ., αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
Η Σταυρούλα Τσιπλάκου είναι η Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία». Σπούδασε Φιλολογία στην Αθήνα και Θεωρητική Γλωσσολογία στα Πανεπιστήμια του Cambridge και του Λονδίνου. Η διδακτορική της διατριβή (Focus in Greek: Its Structure and Interpretation, 1999) εκπονήθηκε στο School of Oriental and African Studies. Έχει διδάξει στο Πανεπι-στήμιο του Hull (1995-1998), στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser (1998-2001) και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2001-2009). Από το 2010 είναι Aναπληρώτρια Kαθηγήτρια Γλωσσολογίας στο ΑΠΚΥ. Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη σύνταξη, την πραγματολογία, την κειμενογλωσσολογία και την κοινωνιογλωσσολο-γία, αλλά και στην εκπαιδευτική γλωσσολογία. Έχει εκπονήσει πάνω από 100 ερευ¬νητικές εργασίες, που έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά όπως τα Lingua, Linguistic Inquiry, Pragmatics, Journal of Pragmatics, Multilingua, Current Issues in Language Planning, Linguistics and Education. Έχει εκδόσει τα Current Issues in Educational Linguistics, Language Variation: European Perspectives ΙΙ και Intermediate varie-ties: Koinai and Regional Standards in Europe. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για τη Γλώσσα στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση στην Κύπρο και στην Ελλάδα και έχει εκπονήσει ψηφιακά προγράμματα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων της για την πο-λύγλωσση εκπαίδευση, συμμετέχει στην εκδοτική ομάδα του περιοδικού Πολύδρο¬μο. Έχει διευθύνει δύο ερευνητικά έργα (Mapping the Linguistic Landscape of Cy-prus και From Diglossia to Diaglossia) και έχει παρουσιάσει πάνω από 150 εργασίες σε διεθνή συνέδρια.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας