Κοινή δήλωση των Μητροπολιτών της Θράκης για την Ίδρυση της 4ης Νομικής στην Πάτρα

Οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Θράκης ἔχοντες τήν ποιμαντική εὐθύνη ἔναντι τοῦ λαοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας νά φυλάσσουμε τόν τόπο αὐτό, μέ τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦν ἀντίστοιχους χειρισμούς, ἀλλά καί ὡς ἐνεργοί πολίτες παρακολουθοῦμε μέ ἀνησυχία τά τεκταινόμενα καί τίς ἀποφάσεις στό νευραλγικό χῶρο τῆς Παιδείας.

Τό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τό κορυφαῖο αὐτό ἐκπαιδευτικό καί πνευματικό ἵδρυμα, ἱδρύθηκε σέ δύσκολους καιρούς καί ἀποτελεῖ ἀποφασιστικό παράγοντα γιά τήν πρόοδο καί τήν ἀνάπτυξη τοῦ ἀκριτικοῦ μας τόπου καθώς καί τῆς Πατρίδος μας. Ἔπειτα δέ ἀπό σαράντα καί πλέον ἔτη ἀπό τήν ἵδρυση του, πέρα ἀπό τίς ἐπιτυχίες του στόν ἀκαδημαϊκό καί ἐρευνητικό τομέα, ἔχει ἀποδείξει ὅτι ὁ ρόλος του εἶναι πολυσχιδής, ἐνῶ ἡ παρουσία τῶν δεκάδων χιλιάδων φοιτητῶν στίς τέσσερις πόλεις ὅπου ἑδρεύουν τά τμήματά του συμβάλει ἀποφασιστικά στήν κοινωνική συνοχή καί στή δημογραφική τόνωση τῆς ἀκριτικῆς μας περιοχῆς.

Συμμεριζόμενοι τήν ἀγωνία καί τόν προβληματισμό τῆς Ἀκαδημαϊκῆς κοινότητος τοῦ Δ.Π.Θ., τῶν Δικηγορικῶν Συλλόγων, τῶν φοιτητῶν καί τῶν θεσμικῶν φορέων τῆς περιοχῆς μας, φρονοῦμε ὅτι ἡ ἵδρυση νέας Νομικῆς Σχολῆς στήν Πάτρα, μόνο ἀρνητικές ἐπιπτώσεις ἐπιφέρει, ἀφοῦ συρρικνώνει τό Δ.Π.Θ ἀντί νά τό ἀναβαθμίζει, ἄν καί κατά τό πρόσφατο παρελθόν ἔχουμε συχνά λάβει διαβεβαιώσεις περί τῆς ἀναδείξεως τοῦ Πανεπιστημίου μας ὡς παραγωγικοῦ ἀναπτυξιακοῦ πόλου τῆς Θράκης καί παράλληλα ἐπιβαρύνει ἔτι περισσότερο τόν κλάδο τῶν δικηγόρων.

Οἱ Μητροπολῖτες τῆς Θράκης ἐμφατικά δηλώνουμε ὅτι, συντασσόμεθα πλήρως μέ τίς ἐκφρασθεῖσες ἀπό τόν λαό καί τούς φορείς τῆς Θράκης ἀντιρρήσεις, τίς ἀποφάσεις καί τίς δράσεις τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν τοῦ Δ.Π.Θ., τίς ὑποστηρίζουμε καί γιά μία εἰσέτι φορά τίς προσυπογράφουμε.

 

Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου

Δαμασκηνὸς

Ὁ Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου

Παντελεήμων

Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως

Ἄνθιμος

Ὁ Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Παντελεήμων

Εγγραφείτε στο Newsletter μας